Geachte Officier van Justitie,

Het valt mij niet licht om mij met deze brief tot u te wenden. Ik heb echter weinig andere keus. Binnen de rechtsorde bewaakt u het doen en laten van burgers en bedrijven. Schendt een van hun de strafwet, dan mag u optreden. Dat geldt ook als de Staat der Nederlanden de fout in gaat.

Hierbij doe ik aangifte tegen de Staat en ik verzoek u te onderzoeken of deze strafrechtelijk kan worden aangepakt. De kwestie is de volgende. Ik exploiteer al jaren met succes een bedrijf in sanitaire producten, waaronder eersteklas wc-borstels van de allerhoogste kwaliteit, gemaakt van duurzame materialen.

Mijn bedrijf is marktleider en levert aan grootwinkelketens. Ook de rijksoverheid, met haar forse ambtenarencorps een grootverbruiker van borstels, behoorde jarenlang tot mijn gewaardeerde clientèle. Iedereen was tevreden: overheid èn ik. Onlangs heb ik de rijksoverheid als klant echter moeten afschrijven. De reden? In een recente rijksbrede aanbesteding voor de inkoop van sanitaire producten heeft zij maar liefst 72 harde producteisen aan nieuwe wc-borstels gesteld. Een marktpartij die niet aan al die eisen voldoet, kan de opdracht op haar buik schrijven. Mijn bedrijf heeft op deze aanbesteding niet kunnen inschrijven, omdat ons product in de verste verten niet aan die enorme hoeveelheid eisen voldoet. Ik vermoed dat de eisen ergens in een muffig Haags kamertje zijn bedacht door een werkgroepje van ongetwijfeld hardwerkende ambtenaren met een fors wantrouwen in het bedrijfsleven. Hoe meer eisen, hoe meer ‘control’.

Beste Officier, u denkt wellicht dat deze schrijnende werkelijkheid uniek is voor mijn marktsegment. Het tegendeel is waar. Het kan zelfs erger. Neem nou de ICT-bedrijven. Ook zij worden soms met een absurde hoeveelheid producteisen opgezadeld. Functioneel aanbesteden, waarbij alleen het ‘wat’ gedefinieerd wordt en waarbij het ‘hoe’ aan de expertise van marktspelers wordt overgelaten, wordt weliswaar gepredikt, maar is in de ICT-aanbestedingspraktijk soms nog ver te zoeken. In ICT-aanbestedingen worden wel eens 1500 producteisen opgelegd. Krankzinnig natuurlijk! Ook bij de inkoop van ICT worden het laatste boutje en moertje in harde producteisen gespecificeerd.

Als integer bedrijf hebben wij uiteraard van inschrijving afgezien. Ook dat zien we in de ICT. Er zijn partijen die de overheid niet als afnemer willen verliezen en dus bij de inschrijving ‘creatief’ moeten omgaan met gestelde eisen. De overheid vervuilt met haar enorme eisenpakketten het normaal zakelijk milieu in ons land. Kortom: een ernstig milieudelict. Helpt u mee deze vorm van milieuverontreiniging aan te pakken?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren