Personalia

Geert-Jan van de Ven per 1 juni nieuwe directeur CIP

Geert-Jan van de Ven volgt per 1 juni Ad Reuijl op als directeur van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Reuijl, oprichter van het CIP in 2012, bereikt in augustus 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werkt tot aan zijn pensionering voor CIP en blijft daarna als adviseur aan CIP verbonden.

Geert-Jan van der Ven (1963) is een ervaren manager/bestuurder in de wereld van informatisering, met een historie van zowel landelijke verantwoordelijkheid als betrokkenheid bij diverse internationale activiteiten. Geert-Jan werkte onder meer als CIO bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Openbaar Ministerie. Eerder had hij diverse functies bij het Ministerie van Defensie. Vóór zijn overstap naar CIP was Geert-Jan gedetacheerd als verantwoordelijke voor het Rijksprogramma ‘Hybride werken’ vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over CIP
Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming is in 2012 opgericht als initiatief van een viertal uitvoeringsorganisaties binnen de overheid (Belastingdienst, DUO, SVB, UWV), om de brede Nederlandse overheid te ondersteunen bij het op peil brengen en houden van hun informatieveiligheid. Al snel heeft UWV de rol van hoofdsponsor op zich genomen. Aan haar opdracht heeft CIP met een klein kernteam, en altijd samen met tal van experts uit het CIP-netwerk, hard gewerkt door het ontwikkelen en delen van kennis op de diverse deelterreinen. Er zijn producten ontwikkeld als baselines, volwassenheidsmodellen, self assessments, white papers, serious games, inkooptools en collegiaal advies. Verder worden er jaarlijks tientallen kennissessies georganiseerd. Sinds de coronamaatregelen worden die sessies online georganiseerd in de vorm van webinars. Ook zijn er sinds die tijd de nodige podcasts ontwikkeld.

Het CIP netwerk omvat inmiddels ruim 4.000 personen uit meer dan 900 organisaties, voor 90% vanuit de overheid. Het resterende deel komt uit de zorg- en onderwijssectoren, aangevuld met ca. 100 kennispartners uit de private sector.

In 2018 nam CIP de uitvoering van twee programma’s vanuit het Ministerie van BZK bij op zich, te weten: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO). CIP vervult een liaison-functie tussen Ministerie van BZK en de andere overheidssegmenten. Begin 2022 werd aan CIP één van de Nederlandse Privacy Awards toegekend. CIP ontving deze prijs voor de regelmatige en aanhoudende stroom aan kwalitatieve producten, die ondersteunend zijn op dat terrein.

Alle producten en diensten worden kosteloos ter beschikking gesteld. In de financiering van het CIP-netwerk en haar producten en diensten wordt inmiddels voorzien door UWV en het Ministerie van BZK.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren