Nieuws

GemCloud belooft gemeenten fors goedkopere ICT

Gemeenten kunnen in veel minder tijd en tegen veel geringere kosten over applicaties en andere software beschikken dan ze gewend zijn bij hun traditionele ICT-leveranciers. Dat willen de gemeenten Den Haag en Eindhoven en het ministerie van Binnenlandse Zaken aantonen met hun ‘demonstratieproject’ GemCloud. Later vandaag presenteren zij in Den Haag de eerste resultaten op het symposium ‘ICT voor de overheid: leren hoe het anders kan’.

Stadhuis Den Haag

Beide gemeenten en BZK zijn voor hun GemCloud-project in zee gegaan met het bedrijf Gemboxx. Dat is medio 2012 opgericht door Swier Jan Miedema, die zich profileert als ondernemer én als criticaster van de gang van zaken op de markt voor overheids-ICT. Gemeenten zijn afhankelijk van enkele grote ICT-leveranciers, die ontwikkeltijden lang en kosten hoog houden, vindt hij. Hij wil daar, naar eigen zeggen uit idealistische motieven, verandering in brengen

Gemboxx is voor een deel in handen van het bedrijf Grexx, dat met ‘Grexxboxx’ een dynamisch casemanagementsysteem heeft ontwikkeld met inmiddels een honderdtal implementaties in de private sector. Miedema heeft dit systeem uitgebreid tot het Gemboxx-platform voor gebruik in de publieke sector. “Met het Gemboxx-platform kun je snel zaken configureren, zoals het verstrekken van een paspoort, en die later ook gemakkelijk aanpassen. Het systeem ondersteunt kenniswerkers bij hun processen in complexe omgevingen en maakt samenwerking mogelijk over organisatiegrenzen heen,” aldus Miedema. Doordat het platform in een intergemeentelijke cloud (GemCloud) is gesitueerd, kunnen applicaties als ‘software as a service’ meervoudig beschikbaar komen voor grote groepen gemeenten. In het programma voor het symposium spreken BZK, Den Haag en Eindhoven van softwareontwikkeling ‘in korte tijd’ en ‘tegen zeer lage kosten’.

Het demonstratieproject bestaat uit drie perioden (‘iteraties’) van drie maanden, die elk weer drie ‘sprints’ van vier weken omvatten, waarin in nauw overleg met de werkvloer steeds stukjes programmatuur worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Vandaag worden de resultaten van de eerste driemaandsperiode getoond, volgens Miedema een implementatie van het Gemboxx-platform in de gemeentecloud, een voor Den Haag gebouwde applicatie, die Eindhoven ook kan gebruiken, en een voor Eindhoven gemaakte toepassing, die via de cloud tevens voor Den Haag beschikbaar is. Zo is voor Eindhoven een aansluiting op CORV ontwikkeld, de ‘Collectieve Opdracht Routeer Voorziening’, waarop alle gemeenten vanaf begin 2015 moeten aansluiten om in de jeugdzorgketen justitiële informatie uit te wisselen. Bij het project zijn ook VNG en KING betrokken, als waarnemer. Los van dit demonstratieproject hebben volgens Miedema ook de gemeenten Amsterdam, Woerden en Boxtel belangstelling voor (pilots met) het concept.

Gemboxx biedt de voorziening aan in samenwerking met vier partners. Dat zijn JNet (servicebus, beveiliging), Ockham (database as a service), Digidentity (authenticatie) en Duthler Associates (privacyaspecten). De komende maanden broeden zij op een modus voor het formaliseren van hun samenwerking. Dit GemCloud-consortium werkt samen met KPN Lokale Overheid (Generieke Berichten Platform, voorheen Gemnet).

Miedema, die vóór Gemboxx onder meer actief was als projectleider migratie bij de GBA-modernisering, ziet in GemCloud een oplossing voor de opgaven, waarvoor gemeenten staan met betrekking tot het stelsel van basisregistraties en de drie decentralisaties. Aan het eind van de derde iteratie, eind oktober, wil hij alle veertien in het mGBA-programma gespecificeerde Burgerzakenmodules voor gemeenten klaar hebben. Ook over een follow-up van het demonstratieproject heeft hij ideeën. Daarin neemt een coöperatieve vereniging, waarvan gemeenten lid kunnen worden als afnemer van clouddiensten en als opdrachtgever voor verdere productontwikkeling, een centrale plaats in.

Meer informatie over symposium ‘ICT voor de overheid: leren hoe het anders kan’.

  • Eddy Hoogendijk - Partner in Verandering | 17 augustus 2014, 13:45

    Interessante ontwikkeling… en toen bleef het stil.

    Googelen op GemCloud levert niets nieuws op, en de website van Gemboxx is werk in uitvoering. Ook de „meer informatie” link over het symposium hierboven loopt dood.
    Veelbelovend?

    Hoe interessant is het echt? Of is er een luchtballon opgelaten, en verder gebeurt er weinig?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren