Overheid in transitie
Nieuws

Gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor IDO’s

De regie en financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) behoort per 1 januari a.s. tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. IDO’s zijn laagdrempelige hulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen.

IDO’s moeten burgers ondersteunen bij digitale dienstverlening van de overheid.

Op dit moment zijn er zo’n 600 IDO’s in 306 gemeenten. De medewerkers van de informatiepunten bieden bezoekers een luisterend oor voor hun problemen en vragen. Er wordt tijd voor ze genomen en ze worden op een persoonlijke manier geholpen hun weg in de digitale (overheids)wereld te vinden. De doelgroep omvat onder meer mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven en/of rekenen (basisvaardigheden), maar ook mensen die digitale hulpmiddelen niet beheersen of de e-overheid niet voldoende begrijpen. Onder de doelgroep vallen ook mensen die wél digitaal vaardig zijn, maar moeite hebben met de e-overheid. De IDO’s voorzien in een behoefte is ondertussen de conclusie.

Specifieke uitkering

Als financier van lokale bibliotheken krijgen gemeenten per 1 januari de verantwoordelijkheid voor realisatie en instandhouding van IDO’s. Hiervoor ontvangen ze jaarlijks een specifieke uitkering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De specifieke uitkering wordt wettelijk vastgelegd in het wetsvoorstel voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) die naar verwachting 1 januari 2024 in werking treedt. Deze wet regelt onder meer dat burgers het recht hebben op digitale communicatie met bestuursorganen. Ook introduceert de wet een aantal waarborgen om het elektronisch verkeer goed te laten verlopen. Daarnaast wordt vastgelegd dat bestuursorganen een zorgplicht hebben om passende ondersteuning te bieden bij dienstverlening met de overheid. Hier moeten de IDO’s een bijdrage aan gaan leveren.

Handreiking

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht eind november een Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid voor gemeenteambtenaren uit met algemene informatie, rollen van de gemeente, praktijkvoorbeelden en tips voor het vervullen van de nieuwe rol van financier van de IDO’s.

27 januari: Webinar ‘Informatiepunten Digitale Overheid onder lokale regie’

Op 27 januari organiseert de VNG het webinar ‘Informatiepunten Digitale Overheid onder lokale regie, wat betekent dat?’. Tafelgasten Laurentien van Oranje, Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie) en Ankie Kesseler (bestuurslid VOB, directeur-bestuurder van Bibliotheek Aanzet) gaan in gesprek over de digitale samenleving en de IDO’s. Ook hoort u meer over de Regeling specifieke uitkering voor IDO’s die eraan komt.
Meer informatie en inschrijven

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren