Nieuws

Gemeenten en ministeries met data contra criminaliteit

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, CBS, Politie, OM, BZK, VenJ en Belastingdienst brengen data bij elkaar voor de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Volgens minister Blok, die de bestuurdersbijeenkomst opende, is een meer gerichte aanpak aan de hand van meer data en kennis van groot belang om de complexe en taaie problematiek van georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Met de samenwerking ‘City Deal – Zicht op Ondermijning’, ondertekend tijdens een bestuurdersconferentie in Nieuwegein, moet analyse van gezamenlijke databronnen meer zicht opleveren op patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit. De samenwerking komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, waarin dit reeds de 18e ‘deal’ is. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven pogen samen Nederland beter te maken.

Met deze City Deal verwachten de samenwerkende overheden onderliggende patronen van ondermijnende criminaliteit beter zichtbaar te kunnen maken, omdat ze beter gebruik kunnen maken van verschillende informatiebronnen in combinatie met nieuwe data-analysemethoden.

Aan de basis ligt informatie die al aanwezig is bij het CBS en die vervolgens verrijkt wordt met aanvullende data van overheden en andere betrokken partijen. Databronnen als vergunningverlening, woningaankoop, energie-afname, misdaad, veroordelingen, wijkdata et cetera moeten patronen zichtbaar maken van criminaliteit waarin boven- en onderwereld verweven raken en die de samenleving verzwakken. In een animatie wordt een en ander duidelijk gemaakt.

De animatie vermeldt ondermeer dat eventueel ook data van bedrijven toegevoegd kunnen worden, tot op heden een gevoelig punt om redenen van privacy. In de proef Finpro in Rotterdam is gebleken dat bundeling van private en publieke databronnen veel patronen van georganiseerde misdaad oplevert. Overigens deed de Belastingdienst daarin niet mee om redenen van privacy-gevoeligheid van haar data.

De integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten en het OM met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid, wordt elk jaar intensiever. Het gaat bij de (big) data-analyse overigens niet om het opsporen van individuele gevallen, maar het leggen van verbanden.

In de vijf deelnemende gemeenten worden projecten opgestart die aansluiten bij lokale of regionale problematiek. De gekozen thema’s zijn ‘drugscriminaliteit’, ‘integriteit financiële stromen en vastgoedfraude’. De uitkomsten van de data-analyses uit de verschillende projecten zullen worden gebruikt om te komen tot (preventie)strategieën en om de aanpak beter te kunnen toespitsen op kwetsbare maatschappelijke sectoren of beleidsterreinen.

Volgens minister Blok, die de bestuurdersbijeenkomst opende, is een meer gerichte aanpak aan de hand van meer data en kennis van groot belang om de complexe en taaie problematiek van georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dit past bij de Toekomstagenda Aanpak Ondermijning. Deze Toekomstagenda beschrijft de aanpak van ondermijnende criminaliteit en wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren