Digitale weerbaarheid
Nieuws

Gemeenten krijgen mogelijk steviger toezicht op cybersecurity-eisen

Gemeenten krijgen mogelijk te maken met steviger toezicht op het naleven van wettelijk verplichte standaarden voor cybersecurity. Demissionair staatssecretaris voor Digitale Zaken Alexandra van Huffelen schrijft in antwoord op Kamervragen dat ze verkent hoe dit kan worden ingericht.

PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann vroeg Van Huffelen om opheldering over een in februari gepubliceerd onderzoek van Binnenlands Bestuur & iBestuur, waaruit blijkt dat slechts 28% van duizenden gemeentelijke websites voldoet aan wettelijk verplichte standaarden voor security. Gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor ruim tienduizend websites, waarvan een groot deel in slechte staat verkeert. Volgens de nieuwste gegevens voldoet bijna driekwart ervan niet aan verplichte beveiligingsstandaarden. Het gaat vaak om ‘vergeten’ websites voor begrotingen, evenementen en samenwerkingsverbanden.

Regie kwijt

De 342 Nederlandse gemeenten hebben hun primaire websites meestal goed op orde, maar de regie op het groeiende portfolio aan websites zijn ze vaak helemaal kwijt. Sommige gemeenten hebben er zelfs enkele honderden en weten niet meer precies welke ze zelf beheren. “Het is onwenselijk dat gemeenten nog niet voldoen aan de verplichte beveiligingseisen. Zeker wanneer overheidsorganisaties niet aan de wettelijke verplichte veiligheidstandaarden voldoen”, reageert Van Huffelen.

Ze schrijft verder dat gemeenten bezig zijn met de implementatie van de standaarden en dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit monitort. Er zijn diverse initiatieven om de situatie te verbeteren, blijkt uit haar antwoord. Er is echter nog steeds een groep achterblijvers en uit metingen van Forum Standaardisatie blijkt dat er relatief slecht zicht is op domeinnamen van decentrale overheden.

Tool biedt hulp

Een monitoringstool van de IBD die in april 2024 is uitgerold en gebruikt kan worden door alle gemeenten kan mogelijk helpen. De IBD informeert gemeenten dagelijks over kwetsbaarheden en dreigingen en staat bij met raad en daad. Gemeenten hebben zelf ook toegang tot het portaal van de monitoringstool, schrijft Van Huffelen. “Deze dienstverlening van de IBD is een aanvulling op de interne logging, monitoring en detectie door gemeenten zelf. Gemeenten kunnen hierbij onder andere gebruik maken van de monitoring en response diensten.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren