Personalia
Personalia

Hellen van Dongen per 1 oktober lid raad van bestuur SVB

Hellen van Dongen | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Hellen van Dongen wordt lid van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ze is sinds november 2019 directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De SVB werkt aan de vernieuwing van de organisatie. Daarbij gaat het om het versterken van de realisatiekracht en het sturen op het uitvoeren van de meerjarenkoers waarin persoonlijke dienstverlening en de menselijke maat meer centraal staan. Ze hoopt in haar nieuwe functie bij te kunnen dragen aan een dienstenaanbod dat aansluit bij de veranderende behoeften, aan ongecompliceerde oplossingen en de versnelling naar één overheid. De modernisering van het IV-landschap, zodanig dat complexiteit teruggebracht en de wendbaarheid vergroot wordt is daarbij een belangrijke opgave voor de SVB.

De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzorgt onder meer de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, het persoonsgebonden budget en regelingen zoals de aanvullende inkomensondersteuning voor ouderen (AIO).

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren