Blog

Het begin van het vervolg

Operatie NUP en i-NUP zijn dan wel gestopt, maar de beweging gaat door. Met het realiseren van een groot aantal bouwstenen en voorzieningen hebben we de basis voor de digitale overheid gelegd.

De programma’s i-NUP en Operatie NUP zijn dan wel gestopt, maar de beweging gaat door. Woorden van die strekking kwamen meerdere malen terug voor, tijdens en na de bijeenkomsten die werden gehouden in het kader van de afronding van beide programma’s. Het zal dan ook niet verbazen dat ik met gepaste trots terugkijk op wat we met z’n allen hebben gepresteerd en bereikt.

Trots ben ik onder meer omdat alle partijen (overheden, uitvoeringsorganisaties, leveranciers) in de afgelopen jaren hun betrokkenheid en inzet hebben laten zien. Daardoor is er zoveel energie ontstaan dat niet zozeer het programma niet meer nodig is, want hulpstructuren zijn altijd welkom en die worden ook wel weer georganiseerd, maar wel dat de wind is gaan waaien en vooralsnog niet meer gaat liggen. Daarmee gaat de beweging door en is het nu aan de Digicommissaris om de wind te sturen.

Als ik die beweging probeer in te kleuren dan zie ik een beeld waarin de komende jaren vooral wordt gefocust op gebruik binnen de overheid. De fase daarna is dat we ons nog meer richten op gebruik voor burgers en bedrijven. Daarvoor zullen ongetwijfeld nog ondersteunende middelen nodig zijn, waarbij het wenselijk is dat de sector-overstijgende samenhang goed wordt georganiseerd.

Trots ben ik ook omdat we met z’n allen inmiddels de vrijblijvendheid voorbij zijn en dat ook hardop durven uit te spreken. De vrijblijvendheid voorbij betekent onder meer dat je bereid bent je eigen processen toe te vertrouwen aan anderen. Dat we dat stadium hebben bereikt beschouw ik als een van de grootste resultaten van de afgelopen jaren. Een ander resultaat dat we bereikt hebben is het realiseren van een groot aantal bouwstenen en voorzieningen. Daarbij wil ik met name het terugmelden op de BRP noemen door middel van Digimelding BLT, iets waar lang naar uitgekeken is en sinds half december bij een zestal afnemers operationeel is. Een prachtig resultaat!

Met het realiseren van een groot aantal bouwstenen en voorzieningen hebben we de basis voor de digitale overheid gelegd. Of zoals Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (BZK), het zei tijdens de slotbijeenkomst: “Het fundament ligt er, we kunnen gaan bouwen.” Dat fundament hebben we niet zozeer neergelegd om een digitale samenleving te maken maar wel, om met Tof Thissen (KING) te spreken, “om het menselijk- en economisch verkeer efficiënter en slimmer te maken”.

Terugblikkend kijk ik meer dan tevreden terug op wat er door een groot aantal mensen is gepresteerd. Daarbij stonden we af en toe voor flinke uitdagingen, maar dankzij het feit dat we met z’n allen de basis en het perspectief deelden, zijn we zover gekomen. Ik ben blij dat ik het in deze context heb mogen doen. Het heeft mij veel energie gegeven…

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren