Nieuws

Het is weer koek en ei tussen Dimpact en Centric

Na jaren van juridische conflicten hebben coöperatieve vereniging Dimpact en ICT-leverancier Centric de strijdbijl begraven. Ze gingen zelfs een stap verder en ondertekenden beide het Groeipact Common Ground. “Klanten hebben geen baat bij partijen die elkaar de tent uitvechten.”

De ondertekening van het Groeipact Common Ground op het iBestuur-congres van 3 juli, met Maarten Hillenaar (staand, vijfde van links) en René Bal (staand, zevende van links). Beeld: De Beeldredaktie

Over het verleden praten ze liever niet. Dimpact-directeur René Bal en Maarten Hillenaar, algemeen directeur Centric Public Sector Solutions, hebben de blik ferm gericht op de toekomst van gemeentelijke dienstverlening. Maar voor wie het vergeten is: Dimpact is een coöperatieve vereniging op het gebied van gemeentelijke digitale informatievoorziening. In 2015 voerde zij een geïntegreerd burgerzakensysteem in (Atos/PinkRoccade) voor haar ruim dertig leden. Acht gemeenten stapten over van Centrics Key2burgerzaken naar dit systeem. Centric startte een bodemprocedure tegen de gemeente Emmen en Dimpact, omdat er volgens hen geen aanbestedingsprocedure was geweest. In 2018 wees de rechtbank de vordering af omdat Centric niet tijdig had geklaagd. Een kort geding tegen de gemeente Enschede werd door de rechtbank ook afgewezen.

Al die juridische conflicten liggen nu achter hen. Hoe? “Door daar overheen te stappen”, zegt Bal en hij klinkt alsof dat de eenvoudigste zaak ter wereld was. Hillenaar vult aan: “Dimpact heeft een stap gezet, wij hebben een stap gezet. Zo hebben wij in een aantal gesprekken het vertrouwen opgebouwd om tot deze afspraken te kunnen komen.”

Start van het ‘vredesproces’ was de aanstelling van Hillenaar als algemeen directeur van Centric PSS in 2018. De twee directeuren kenden elkaar uit de gemeentelijke wereld. “Dan is het makkelijker met elkaar in gesprek te komen”, aldus Bal. Daarbij was het ook tijd voor vernieuwing. “Dimpact wil vooroplopen en dat is een van de redenen dat we ooit de geïntegreerde Burgerzakenmodules hebben laten ontwikkelen. Het contract eindigt in 2023 en daarom moet nu gekeken worden naar de toekomst.”

Centric en Dimpact zijn overeengekomen dat Dimpact de Burgerzakenmodules niet meer gaat aanbieden bij haar leden. Voor de huidige gebruikers van de Burgerzakenmodules verandert er niets. Dimpact blijft deze ondersteunen. Een laatste lopende hoger beroep procedure wordt gestaakt.

Common Ground

Beide partijen zijn klaar voor de nieuwste ontwikkeling in het gemeentelijk ICT-landschap: Common Ground. Dit is een samenwerking tussen gemeenten, leveranciers en ketenpartners in een streven naar een nieuwe, moderne informatievoorziening voor gemeenten. Eentje waar applicaties en werkprocessen gescheiden zijn van gegevens en waar gegevens meervoudig bij de bron kunnen worden gebruikt. Op woensdag 3 juli waren Dimpact en Centric twee van de partijen die het Groeipact Common Ground ondertekenden op het iBestuur-congres in Arnhem (Papendal).

‘Gemeenten hebben behoefte aan nieuwe partijen en nieuwe oplossingen’

Bal zegt blij te zijn dat Centric meegaat in Common Ground en een nieuwe, positieve koers is gaan varen. “Gemeenten hebben behoefte aan nieuwe partijen en nieuwe oplossingen.” Hillenaar is het daar hartgrondig mee eens: “De gemeentelijke markt is eigenlijk klein, maar moet grote investeringen doen. Klanten hebben geen baat bij partijen die elkaar de tent uitvechten, wel bij nieuwe samenwerkingsvormen.”

Hillenaar vult aan dat hij nieuwsgierig is naar een verdere invulling van het toekomstbeeld van Common Ground. “Voor een goede transitiestrategie moet je wel weten waar je heen gaat. Gemeenten doen er goed aan dit met meerdere marktpartijen te bespreken. We moeten allemaal zuinig zijn op de partijen die investeren in deze kleine markt. Wij zitten daarin met kernapplicaties die Nederland al jaren draaiende houdt. Daar moeten wij in blijven investeren.”

Partijen betrekken

Wat de eisen precies zijn aan zo’n nieuwe moderne informatievoorziening, is nog niet concreet. Hillenaar rekent erop dat aanbieders de kans krijgen hierover mee te denken. Centric publiceert begin oktober een white paper over de bijdrage die zij als aanbieder zouden kunnen leveren. Dimpact komt in 2020 met een plan voor vernieuwing van de dienstverlening van gemeenten op basis van Common Ground. Bal: “We moeten gaan bepalen hoe leveranciers hieraan bij kunnen dragen, waarbij onze insteek is om meerdere partijen hierbij te betrekken”.

Hillenaar pleit voor realiteitszin: “Haal boven tafel wat nodig is om de principes van Common Ground te realiseren. En blijf realistisch, want eenvoudig is het zeker niet. .” Bal vindt dat dromen moet mogen“en dat men die daarna probeert te realiseren.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren