Digitale weerbaarheid
Blog

Het komt niet zomaar goed

Hoeveel procent van uw begroting besteedt u aan digitale veiligheid? Cyberdreigingen nemen toe en het thema digitale veiligheid wordt breder. We moeten samen harder aan de bak, want het komt niet zomaar goed.

Hoeveel procent van uw begroting besteedt u aan digitale veiligheid? Cyberdreigingen nemen toe en het thema digitale veiligheid wordt breder. We moeten samen harder aan de bak, want het komt niet zomaar goed.

Voor de overheid is het thema digitale veiligheid de afgelopen jaren verbreed. Eerst was er vooral aandacht voor de beveiliging van de eigen informatiehuishouding, nu gaat het ook om weerbaarheid tegen cyberdreigingen in de samenleving. De fysieke en de online wereld lopen steeds meer in elkaar over. En daarmee vervaagt de grens tussen het digitale domein en het domein van de openbare orde. Dat realiseren gemeenten zich terdege en ze zijn zich er ook van bewust dat ze hierin een belangrijke rol spelen. Maar wat ze precies hieraan kunnen en moeten doen, is nog niet overal even niet duidelijk.

Het is belangrijk dat gemeenten investeren in kennis over digitale veiligheid en oefenen hoe ze kunnen handelen in geval van een dreiging of incident. De onlangs gehouden oefening in de ‘cyberoefendriehoek’ voor burgemeesters, OM en politie, vind ik een mooi voorbeeld van hoe je dit kunt doen. De VNG organiseerde dit op 12 januari, samen met het OM en de politie. Vijftien burgemeesters oefenden er met experts van het OM en de politie wat het lokaal bestuur kan doen in het geval van een cyberaanval en een online aangejaagde ordeverstoring.

De ondersteuning en de plannen zijn gedegen, we weten waar we alert op moeten zijn. Nu komt het aan op doen.

Er is veel ondersteuning voor gemeenten op het gebied van digitale veiligheid. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) biedt gemeenten een breed scala aan middelen aan, zoals het jaarlijkse Dreigingsbeeld. Belangrijk is de samenwerking tussen rijksoverheid en gemeenten. Het onlangs gesloten convenant van de VNG met minister Yeşilgöz-Zegerius van JenV en staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering onderstreept dat de opgave zoals die is geformuleerd in de cybersecuritystrategie, gezamenlijk wordt opgepakt. Dit is niet louter een Haagse aangelegenheid, in de uitvoering van deze strategie ligt een belangrijke taak voor het lokaal bestuur.

Agenda digitale veiligheid

De ondersteuning en de plannen zijn gedegen, we weten waar we alert op moeten zijn. Nu komt het aan op doen. Niet elke gemeente heeft de ruimte om dit zelfstandig op te pakken. Het is daarom ontzettend belangrijk om samen ervaring op te doen en van elkaar te leren. Daar is veel belangstelling voor, merken we tijdens de bestuurlijke gespreksrondes die we vanuit de VNG voor gemeenten organiseren (meer informatie is te vinden op de website van de Agenda Digitale Veiligheid).

Al deze inspanningen zijn nodig om de groeiende cyberdreigingen het hoofd te bieden. Die dreiging groeit exponentieel.

Nathan Ducastel is directeur VNG Realisatie en directeur Beleid – Informatiesamenleving bij de VNG.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren