Blog

Hoorzittingen geven vertekend beeld

Feitelijke metingen van kwaliteit en kosten van de overheidssoftware geven aan dat het gemiddeld genomen helemaal niet zo slecht gaat als de hoorzittingen doen vermoeden.

De hoorzittingen van de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer houden de gemoederen behoorlijk bezig in Den Haag. Doordat de commissie zich richt op een klein aantal grote overheidsprojecten ontstaat wat ons betreft een wat vertekend beeld.

Het lijkt nu net alsof de overheid alleen maar dramatische IT projecten uitvoert, en alsof het in het bedrijfsleven allemaal stukken beter gaat.

Wij hebben het afgelopen jaar vele honderden software systemen beoordeeld, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. En wat blijkt: het is helemaal niet zo slecht gesteld met de kwaliteit van het geleverde werk. Wij meten de kwaliteit van software systemen in een schaal van 1 tot 5 sterren, waarbij 3 sterren exact marktgemiddeld is.

Als je dan al die systemen naar industrie groepeert en het gemiddelde neemt van hun scores, dan zie je dat de overheidssector in de top 3 scoort, die bestaat uit 1. Verzekeringen, 2. Overheid, 3. Banken. Bijvoorbeeld de telecommunicatie en de energiesector scoren significant slechter.

Ook de omvang van de onderzochte systemen toont een vertekend beeld. Als wij kijken naar de systemen die we de afgelopen 12 maanden hebben onderzocht, dan blijkt dat het gemiddelde systeem een investering vergt van € 3,7 miljoen. Het gemiddelde overheidssysteem is zelfs iets goedkoper, namelijk € 3,6 miljoen. Dat is natuurlijk niet weinig, maar het is wel veel minder dan de tientallen miljoenen die in de hoorzittingen van de commissie over tafel vliegen. Ook hier zit de overheid in de top 3, na de financiële en de transportsector.

De hoorzittingen van de Tweede Kamer leveren veel inzichten en meningen over overheidssoftwareprojecten op. Hoe waardevol ook, geven deze meningen toch een wat éénzijdig beeld. Feitelijke metingen van (bijvoorbeeld) de kwaliteit en de kosten van de overheidssoftware geven aan dat het gemiddeld genomen helemaal niet zo slecht gaat als de hoorzittingen doen vermoeden.

 • Ralf Meelker (Nashua) | 14 mei 2014, 08:52

  Privaat vs publiek? M.i. gelijksoortige problematiek, doorgaans afhankelijk van complexiteit door schaalgrootte en ketenafhankelijkheden. Ervaar publiek/privaat weinig verschil in capaciteiten (zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers). Salarisverschil (zoals in de hoorzittingen als oorzaak genoemd) is een non-issue. De slimste mensen die ik ken, zouden hun diensten het liefst gratis weggeven. Helaas draait de wereld om geld. Sunk cost naar projectomvang is vrijwel overal gelijk. Neemt niet weg dat er problemen zijn… en altijd geleerd kan/moet worden om te verbeteren. Meer multidisciplinaire mensen, meer risicomanagement, meer architectuur, meer auditing. En als je verzuurd in een moeizaam project zit… direct uit eigen beweging plaatsmaken i.p.v. doorfactureren!

 • Jan Willem Boissevain | 14 mei 2014, 16:03

  De uitspraken tijdens de hoorzitting over miljardenverspilling zijn nergens op gebaseerd. Goed dat hier een objectief en vergelijkend overzicht wordt getoond van de kwaliteit van de overheidssoftware. Ik adviseer dit overzicht ook te sturen naar de Tijdelijke Commissie ICT cie.ict@tweedekamer.nl

 • Leo Smits | 18 mei 2014, 21:10

  Goed om informatie te verstrekken die bij draagt aan een evenwichtig beeld van de ontwikkeling van ICT in de publieke sector.
  Vraag blijft wel hoe het komt dat er zo veel personen zijn die graag voor de TCICT willen verschijnen om verhalen te vertellen die soms echt onrealistische bespaar mogelijkheden in houden.
  Natuurlijk is er te besparen en veel ook. Maar het zit niet meer in het uit de hand lopen van grote projecten. Als er geld bij geplust moet worden is dat meestal omdat (vaak nog politiek aan gedreven)de functionaliteit verruimd wordt, niet omdat de ICT-ers zitten te slapen.

 • Graham Bolton, Chairman, IfSQ (Institute for Software Quality) | 22 mei 2014, 23:20

  In the past 10 years, IfSQ inspectors have carried out hundreds manual inspections of applications, making use of the IfSQ Standards for Computer Program Source Code. Our research yields a different picture: that systems maintained on behalf of government organisations (particularly local government) become “unmaintainable” faster the market average, and typically need to be replaced faster than those in the private sector.

  We have observed that this “decay” (which seems to be caused by the haphazard way in which changes are made) is significantly faster in applications maintained on behalf of the public sector, where applications drop one IfSQ Rating level every 15 months, rather than the observed average of 19 months for the market as a whole.

  The total cost of ownership is therefore significantly higher. Perhaps this is a direct result of the way in which maintenance contracts are put out to tender?

 • Graham Bolton, Chairman, IfSQ.org, Institute for Software Quality | 24 mei 2014, 12:03

  I have a theory as to why the SIG reference data shows that software commissioned for government is “about the same if not better” when compared to other sectors.

  The data is only collected from projects where software quality is taken seriously enough to spend time and money on running static analysis tools.

  It is a little ‘kort door de bocht’ to conclude that the reference data is representative of the market as a whole or the government sector in particular.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren