Digitalisering en democratie
Video

iBestuur College: ‘Online inwonersparticipatie’

Video van 60 minuten met drie specialisten op het gebied van beleidsontwikkeling, ruimtelijke wetenschappen en datagedreven werken. Te bekijken via persoonlijke aanmelding.

Wanneer: te bekijken op een tijdstip naar keuze
Voor wie: bestuurders, leidinggevenden en (senior-) adviseurs/beleidsmedewerkers betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet, CIO’s bij de (Rijks)overheid
Waar: thuis achter uw pc, laptop, tablet of smartphone

AANMELDEN om het college te kunnen bekijken

De video is beschikbaar vanaf donderdag 17 september 2020.
Dit iBestuur College wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner Centric.

De Omgevingswet draagt de belofte van burgerparticipatie in zich. Dat moet lokaal geregeld worden. Hoe mooi zou het zijn als inwoners – met de inzet van nieuwe technologieën – mee kunnen praten over omgevingsvisies? Digitaal participeren blijkt echter nogal eens een loze belofte. Het moet goed ingebed worden in de beleidscyclus. Wie als bestuurder een actievere, digitale relatie tussen overheid en inwoners wil oppakken, zal zich in de wereld van digitale data even goed thuis moeten voelen als in de fysieke wereld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mogelijkheden van Virtual Reality.

AANMELDEN om het college te kunnen bekijken

Programma

De inhoud van het programma van het gehele college ziet er als volgt uit:

Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector en principal adviseur bij PBLQ
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden overheden geacht inwoners te betrekken bij de besluitvorming over de eigen leefomgeving. Elektronisch participeren blijkt echter vaak een loze belofte. Welke hindernissen moeten genomen worden?

Gerd Weitkamp, universitair docent Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Hoe ontwikkel je als overheid, bedrijven en burgers samen een omgeving waar mensen zich blij voelen? Welke kansen biedt de technologie van vandaag? Bijzondere aandacht voor gebruik van Virtual Reality.

Edwin Fennema, expert op het gebied van Extended Reality bij Geodan
Een handleiding in zakformaat voor het omgaan met data in de context van binden en besturen. Hoe organiseer je de digitale relatie tussen overheid en inwoners?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren