Blog

Iedereen winnaar van zijn eigen Marathon

Basisregistraties maken het mogelijk om abonnementen op berichten af te nemen, zodat gemeenten berichten krijgen over gebeurtenissen die voor hen van belang zijn.

Al sinds onheuglijke tijden willen mensen snel op de hoogte zijn van wat er in hun wereld gebeurt. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook om passend te kunnen reageren. Soms is tijdige informatie van levensbelang.

Het tempo waarmee we die behoefte kunnen bevredigen is in de loop der tijden enorm veranderd. Om in Athene het goede nieuws van de gewonnen slag bij Marathon te kunnen melden, moest Pheidippides rennend de bekende afstand van ruim 42 kilometer afleggen. Nu volstaat een twitterbericht en weet in een seconde de hele wereld dat er iets is gebeurd.

Niet alleen de dynamiek is groter geworden, maar ook de verwevenheid van mensen, organisaties, gebeurtenissen, belangen enzovoorts. Pheidippides meldde dat de Perzen waren verslagen, de voornaamste vijand van de Grieken. Maar vraag je eens af hoe wij tegenwoordig met de nazaten van de Perzen om moeten gaan. Als we druk uitoefenen op Iran (het vroegere Perzië) vanwege hun atoomprogramma, dan hebben we de Russen nodig. Maar die willen we om diverse redenen boycotten. Terwijl we Iran weer nodig hebben in de strijd tegen het wrede kalifaat in Irak, maar ook niet te veel steun aan het Sjiietische Iran willen geven, omdat Soennieten verreweg de meerderheid vormen in de Arabische wereld. En zo verder – verwevenheid, dus. En iedere gebeurtenis kan vanwege die verwevenheid onvoorspelbare gevolgen hebben.

‘Oases van rust’

Nee, dan de Nederlandse gemeenten. Oases van rust in deze dynamische, steeds meer verbonden wereld. Toch? We weten wel beter. Via de decentralisaties in het sociaal domein komen nieuwe, complexe overheidstaken bij gemeenten terecht, waardoor het aantal ketenpartijen, samenwerkingspartners en uitbestedingspartners sterk toeneemt. En waardoor ook meer en andere relevante informatie over burgers en bedrijven nodig is. Die informatievoorziening wordt in hoog tempo op orde gebracht, onder meer door aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur (waaronder het Stelsel van Basisregistraties en de Stelselvoorzieningen). Maar ook door instrumenten als de Stapelingsmonitor, die laat zien van hoeveel verschillende regelingen of voorzieningen huishoudens in een gemeente gebruikmaken.

Die verbeterde informatievoorziening helpt aanzienlijk, maar is nog vooral ‘passief’. Het initiatief ligt nog altijd bij individuen of organisaties om iets met deze informatie te doen. Wat zou het mooi zijn als we beschikten over moderne, snellere Pheidippidessen, die ons kwamen vertellen dat de slag gewonnen is en het onthalen van de helden kan worden voorbereid. Of, iets prozaïscher, dat de inkomenssituatie van een burger is veranderd, een bedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd, een nieuwe zorgaanbieder zich in een wijk heeft gevestigd of dat een groot bedrijf een lokale vestiging heeft geopend en personeel zoekt.

Gebeurtenisberichten

Ik heb goed nieuws (en hoef gelukkig geen marathon te lopen om dat over te dragen). De moderne Pheidippidessen zijn er al en het aantal groeit. Ze heten gebeurtenisberichten. Basisregistraties maken het mogelijk om abonnementen op berichten af te nemen, zodat gemeenten berichten krijgen over gebeurtenissen die voor hen van belang zijn. De eerste basisregistratie die dit mogelijk maakt is het Handelsregister en daarna volgen de Landelijke Voorziening WOZ en de Landelijke Voorziening BAG. Via de Berichtenservice van het Handelsregister kunnen gemeenten aangeven in welke objecten (organisaties) ze geïnteresseerd zijn en welke soorten berichten relevant zijn. Het abonnement wordt daarop ingericht. Vanaf dat moment loopt er een ‘leger van Pheidippidessen’ om u op de hoogte te brengen van belangwekkende gebeurtenissen. Dat helpt om meer grip te krijgen op de dynamische buitenwereld.

Natuurlijk is het krijgen van informatie over gebeurtenissen niet voldoende. Het zijn aanleidingen (‘triggers’) om eigen processen in gang te zetten. Krijgt u het bericht over een faillissement, dan kan dat gevolgen hebben voor verstrekte subsidies aan het bedrijf, de aanstaande WOZ-aanslag, verleende vergunningen en zo meer. Verschillende afdelingen gaan dus aan de slag met dit bericht. Dat vraagt interne doorlevering van gebeurtenissen en coördinatie tussen de betrokken afdelingen. Oftewel: gebeurtenisgericht werken.

In de toekomst wordt het wellicht mogelijk om gebeurtenisgericht in ketenverband te werken. Daarvoor moeten gebeurtenisberichten aan betrokken ketenpartners worden doorgeleverd, zodat zij (in onderlinge afstemming) de juiste acties in gang kunnen zetten. Zo krijgen we niet alleen meer grip op dynamiek, maar ook op toenemende verwevenheid. Maar elke marathon begint met de eerste stap. Enkele tientallen gemeenten hebben zich al ingeschreven voor aansluiting op de Berichtenservice van het Handelsregister. Laat de Pheidippidessen lopen!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren