Digitale weerbaarheid
Nieuws

Interne analyse: ‘Bezuinigen op ICT Rijk heeft gevolgen voor veiligheid’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken acht het nodig dat de ict-dienst van de rijksoverheid op volle sterkte blijft. Een bezuiniging kan leiden tot gevaren voor de nationale veiligheid. Dat schrijft NRC op basis van een interne analyse van het ministerie van BZK.

De krant heeft een document in handen waarin de plannen van de nieuwe coalitie waarin onder meer wordt aangekondigd dat het aantal rijksambtenaren met 22% moet worden teruggebracht. In het akkoord wordt beschreven dat bij een flinke sanering in het ambtenarenapparaat de uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, en diensten die zich met de nationale veiligheid bezighouden worden ontzien.

Toch is het ministerie van BZK niet gerust op die belofte. Wanneer de ict van de rijksoverheid niet op volle sterkte blijft ontstaan er alsnog gevaren voor de nationale veiligheid, zo stellen ambtenaren in de analyse. Eerder al uitte de IT-branche zijn zorgen over het akkoord. Door te snoeien in het aantal ambtenaren en daarbovenop externe inhuur terug te brengen, kunnen grote IT-projecten vastlopen.

Geen extra middelen

Uit de interne analyse, waar ook andere ministeries aan meeschreven, wordt verder duidelijk dat ambtenaren het nieuwe akkoord erg lastig, riskant en onhaalbaar vinden. In de ambtelijke analyse wordt volgens de krant geschreven dat het ontbreekt aan benodigde extra financiële middelen om ambitieuze maatregelen te nemen en doelstellingen te behalen. Ook wordt er gevreesd dat veel maatregelen op gespannen voet staan met de Grondwet en internationale verdragen.

Bedenkingen bij aanpak statushouders

BZK heeft verder zijn bedenkingen bij de maatregel om voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen af te schaffen, Vluchtelingen die nu in de asielketen zitten, blijven hierdoor in asielzoekerscentra die niet geschikt zijn voor langdurige opvang. Het kan leiden tot een omvangrijke behoefte aan doorstroomlocaties en tijdelijke woningen en het staat in de weg van succesvolle en snelle participatie en inburgering, met meer dakloosheid als gevolg. Het inperken van arbeidsmigratie is volgens BZK niet concreet. Ambtenaren zien in het akkoord geen middelen voor extra handhaving.

Zorgen over klimaatplannen

Ook over de klimaatplannen is de toon zorgelijk. De nieuwe coalitie wil knelpunten wegnemen en kwetsbare groepen beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering, maar geld om de problemen op het stroomnet op te lossen of Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, ontbreekt. Ook wordt er juist bezuinigd op subsidie waarmee gemeenten woningen met de laagste energielabels kunnen verduurzamen. Deze is juist vooral gericht op de laagste inkomens.

  • Wim de Raadt | 5 juni 2024, 10:50

    Denk als er voor mensen geen plaats is moeten ze terug naar land van herkomst en NL regering moet niet zo veel mensen opvangen.Als je geen geld hebt ga je ook niet naar het Casino.ICT moet wel op sterkte blijven en meer is ondersteuning economie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren