Data en ai
Blog

Invoering BGT is af, maar werk gaat door

Sinds zaterdag 1 juli is de BGT verplicht voor overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken. Maar daarmee is het werk niet klaar. Eigenlijk begint het nu pas.

Het is zover! Met ingang van 1 juli 2017 zijn overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken, verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te gebruiken. Het was een pittige en omvangrijke klus, maar we hebben het geklaard. De BGT is nu nagenoeg landsdekkend. Daar ben ik trots op. Chapeau aan iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. Nu kunnen we de vruchten van deze gestandaardiseerde grootschalige kaart van Nederland plukken en die vruchten zijn legio.

Maar ondanks het feit dat de voordelen van de BGT groot zijn, wordt dat nog niet door iedereen zo gezien of ervaren. Dat is ook gebleken uit recent onderzoek. Daaruit kwam onder meer naar voren dat slechts een beperkt percentage van de overheidsorganisaties daadwerkelijk de voordelen pakt van het gebruik van de BGT. Hoe kan dat en hoe kunnen we dat veranderen?

Onbekend maakt onbemind

Een van de redenen is de relatieve onbekendheid, ondanks het wettelijk karakter van de voorziening. In het onderzoek werd door organisaties meermaals aangegeven niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de BGT of het ingewikkeld te vinden om de BGT te gebruiken. Onbekend maakt onbemind. Ook werd duidelijk dat veel gebruikers nog ‘gewoontedieren’ zijn. ‘We zijn gewend aan andere kaarten, dus waarom zouden we de BGT (moeten) gaan gebruiken?’

Navraag bij mijn medewerkers leerde mij dat er gelukkig ook genoeg voorbeelden zijn van organisaties die inmiddels wél de voordelen van de BGT hebben ontdekt. Zoals Rijssen-Holten. De Overijsselse gemeente gebruikt de BGT onder meer bij het maken van omgevingsplannen. Zij hebben, met behulp van de BGT, een eigen viewer gemaakt, waarbij het voor inwoners en ondernemers duidelijk is welke regels er in een bepaald gebied gelden en waar wel of niet gebouwd mag worden.

Of neem het voorbeeld van de Raad van State. Zij gebruiken de BGT om gericht te zoeken naar juiste bestemmingsplannen. Een en ander leidt er toe dat er een enorme versnelling plaatsvindt in de procedures en voor meer rechtszekerheid voor de burger. Een meer praktisch voorbeeld van de meerwaarde van de BGT, zagen we in de gemeente Harderwijk. Aanleiding was een brand in de Gelderse gemeente (of was het toch Nunspeet?). De BGT kon de brand niet voorkomen, maar hielp uiteindelijk wel om onduidelijkheid weg te nemen over de gemeentegrens. Het zijn maar een paar voorbeelden van de voordelen die de BGT kan bieden en die ervoor kunnen zorgen dat werkprocessen soepeler verlopen. Het is aan ons om al dat soort best practices bij organisaties onder de aandacht brengen.

Volste vertrouwen

Het feit dat de BGT per 1 juli verplicht is wil overigens niet zeggen dat ons werk er nu op zit. Integendeel. De komende periode zal extra aandacht worden besteed aan het stimuleren van het gebruik van de BGT. Dat zal nodig zijn, zoals ook gebleken is uit het genoemde onderzoek. Maar net zoals ik ervan overtuigd was dat de invoering van de BGT zou slagen, heb ik heb er ook het volste vertrouwen in dat het goed komt met het gebruik van de BGT en dat steeds meer mensen en organisaties de voordelen van deze basisregistratie zien en ervaren. Het is hen van harte gegund.

Noud Hooyman is hoofd geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren