Personalia

Jan Markink benoemd als rapporteur digitalisering Raad van Europa

Gelders gedeputeerde Jan Markink is benoemd als rapporteur op het onderwerp digitalisering voor de Raad van Europa. Daarmee haalt hij een belangrijke Europese adviespost binnen voor Nederland. Het rapport Smart Cities en Smart Regions en de bijbehorende aanbevelingen moet in het najaar van 2022 af zijn. Markink schrijft het rapport samen met het Schotse SNP raadslid Tony Buchanan.

Jan Markink is gedeputeerde bij de provincie Gelderland | Beeld: Provincie Gelderland

Markink: ‘De samenleving en overheden digitaliseren in rap tempo. Dat levert kansen op, maar ook problemen. Zoals de dreigende tweedeling in de samenleving door de kloof in digitale toegankelijkheid.’ Daarom komt de Raad van Europa met een advies hierover.
De Raad van Europa is een internationale organisatie die mensenrechten, democratie en rechtstaat in Europa beschermt. Inmiddels zijn er 47 landen lid. Belangrijk onderdeel van de Raad is het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Markink is voor Nederland lid hiervan en nu ook rapporteur van een rapport over digitalisering: Smart Cities & Smart Regions.

‘Digitalisering bij overheden is een cruciale en complexe ontwikkeling.’ zegt Markink. ‘We kunnen onze democratie versterken en ons bestuur verbeteren, maar er zijn ook grote risico’s en ethische vraagstukken. In Nederland en juist ook in Gelderland zijn we hier volop mee bezig. De post past daarom uitstekend bij ons.’

Digitalisering lokale en regionale overheden

In het rapport worden voor lokale en regionale overheden de kansen en risico’s van digitalisering in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan. Markink: ‘We maken bij de provincie bijvoorbeeld steeds meer gebruik van data, maar hoe gaan we daarbij om met privacy? Ook veiligheid is een belangrijk thema. We hebben hier onlangs zelf nog mee te maken gehad toen informatie van ons bij een extern bedrijf werd gehackt.’

Kloof digitale toegankelijkheid

Ook de invloed van de coronacrisis wordt meegenomen in het rapport. Hierdoor veranderde van de ene op de ander dag bijna alles naar digitaal. ‘De sociale tweedeling in de samenleving dreigt hierdoor groter te worden en mensen met minder toegang tot technologie komen in een isolement.’ stelt Markink. ‘In sommige landen is het verschil in digitale toegankelijkheid tussen stad en platteland bijvoorbeeld heel groot. Dat moet echt beter. In Nederland valt het misschien mee, maar ook hier hebben we in het grensgebied nog steeds geen optimale mobiele bereikbaarheid.’

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en AI-hub

In Gelderland is veel kennis en ervaring in kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, of AI) en digitalisering. In de AI-hub Oost-Nederland werken 350 bedrijven, 1000 wetenschappers en 14.000 studenten samen aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor de samenleving. In Apeldoorn is het nationaal Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) gevestigd. In dit kenniscentrum werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning.

Advies en aanbevelingen

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa heeft als doel het verbeteren van de democratie, goed bestuur en mensenrechten op lokaal en regionaal niveau. Dit doen ze door rapporten, opinies en aanbevelingen te schrijven voor het Comité van Ministers. H

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren