Nieuws

Justitiële ict wordt nieuw agentschap

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil per 1 januari 2022 de nieuw te vormen Justitiële ICT Organisatie als agentschap van start laten gaan. Hij heeft de Tweede Kamer in een brief gevraagd met dit voornemen in te stemmen.

De nieuwe organisatie krijgt de status van een baten-lastenagentschap dat meerdere onderdelen van het ministerie gaat bedienen. Te denken valt aan de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Raad voor de Kinderbescherming en de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis). Nu maakt deze ‘club’ nog onderdeel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Door de Justitiële ICT Organisatie als zelfstandig onderdeel binnen het ministerie te positioneren kan zij de Justitie-onderdelen beter bedienen, denkt de minister. Ook kunnen ze meer specifieke dienstverlening leveren.

Als zelfstandig agentschap wordt de Justitiële ICT Organisatie meer toekomstbestendig. Bovendien wordt het mogelijk de dienstverlening bedrijfsmatiger en doelmatiger vorm te geven. Tenslotte kan men beter inspringen op de ontwikkelingen binnen Justitie, het Rijk en de maatschappij. Grapperhaus moet wel voorkomen dat er qua dienstverlening overlap ontstaat tussen de Justitiële ICT Organisatie en de shared service organisaties. Zo gaat het Shared Services Center (SSC) DJI niet op in de nieuwe organisatie. Ook blijft het SSCICT van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een belangrijk deel van het werkplekbeheer doen.

De Regeling agentschappen vereist dat een agentschap een verwachte omzet of verwachte ontvangsten heeft van meer dan € 50 miljoen op jaarbasis en een resultaatgericht sturingsmodel heeft.

Klik HIER voor de brief van 15 november jl.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren