Data en ai
Nieuws

Kabinet wil sterk AI-ecosysteem in Nederland en de EU realiseren

Portret Alexandra van Huffelen
Alexandra van Huffelen presenteert Visie op generatieve AI: “Bestaanszekerheid niet alleen overlaten aan grote techbedrijven."

Vandaag presenteert het kabinet als een van de eerste EU-lidstaten een visie op generatieve AI. De ambitie is een sterk AI-ecosysteem in Nederland en de EU te realiseren waarin volop geïnnoveerd kan worden met verantwoorde generatieve AI.

Generatieve AI l biedt kansen als het gaat om productiviteitsgroei, maar ook aan het verbeteren van interne organisatorische procedures en dienstverlening. Een stimulans voor de economie dus. Aan de andere kant ziet het kabinet ook de risico’s. Generatieve AI tast beïnvloedt bijvoorbeeld de manier aan waarop (des)informatie naar ons toekomt en vormt een bedreiging voor de democratie en onze rechtsstaat. Ook versterkt generatieve AI-technologie de al bestaande dynamiek in digitale markten, waarmee het risico op misbruik van marktmacht toeneemt.

Door nu te bepalen waar we voor staan, houden we grip in de toekomst.”
Alexandra van Huffelen, demissionar staatssecretaris van digitalisering

“We willen onze waarden en welvaart in Nederland behouden”, aldus demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen. “Bestaanszekerheid in Nederland willen we niet alleen overlaten aan grote techbedrijven. Dit vraagt daarom om een overheid die ambitie en visie heeft, gebaseerd op publieke waarden en onze doelen: iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk, iedereen kan de digitale wereld vertrouwen en iedereen heeft regie op het digitale leven. Door nu te bepalen waar we voor staan, houden we grip in de toekomst.”

Waardengedreven aanpak

Met de visie generatieve AI stelt het kabinet een aantal randvoorwaarden voor de ontwikkeling en behoud van onze digitale open strategische autonomie. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal:

  1. Het wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast.
  2. Het wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast.
  3. Het dient het menselijk welzijn en de menselijke autonomie.
  4. Het draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart.

De visie is uitgewerkt in zes actielijnen. ‘Door samen te werken met alle stakeholders, de snelle ontwikkelingen op het gebied van AI nauwgezet te volgen, passende wet- en regelgeving te ontwikkelen, het vergroten van kennis en kunde (in onder andere het onderwijs), door als overheid zelf (veilig) te experimenteren met generatieve AI én door sterk toezicht op AI, met handhaving waar nodig, kan Nederland vooraan staan bij de onvermijdelijke veranderingen in onze samenleving door generatieve AI.’

Generatieve AI Event in Den Haag

Vandaag presteert Van Huffelen het visiedocument op het Generatieve AI Event in Den Haag. Onze redacteur is ter plaatse en zal op een later moment verslag doen van de bijeenkomst.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren