Nieuws

‘KING moet regie nemen over uitwisselingsstandaard StUF-BG’

Het koppelen van gemeentelijke systemen levert veel hoofdbrekens op. De gemeente Den Haag had zo haar twijfels over de daarbij veel gebruikte StUF-BG standaard en liet die eens doorlichten. Dat levert geen mooi beeld op.

Den Haag is bezig met het implementeren van het nieuwe Stelsel Beheer Systeem (SBS), het nieuwe gegevensmagazijn voor gemeentelijke basisgegevens dat is overgenomen van Rotterdam. SBS communiceert met de systemen daarbuiten (ruim 200 gemeentelijke en externe processen) via de StUF-BG-standaard (Standaard UitwisselingsFormaat BasisGegevens), waarin onder andere is vastgelegd hoe bevragingen en mutatieberichten over persoons- en adresgegevens moeten worden uitgevoerd. StUF-BG is één van de twee ‘horizontale’ StUF-standaarden die in vrijwel alle domeinen een rol spelen. De gemeente heeft gemerkt dat het inzetten van die standaard geen sinecure is en liet Software Improvement Group (SIG) uitzoeken of die standaard qua interoperabiliteit, kostenreductie, marktwerking en innovatie wel oplevert wat ervan mag worden verwacht. Het simpele antwoord op die vraag luidt nee.

Sub-standaarden

SIG heeft vooral gekeken naar de bruikbaarheid van StUF-BG bij het realiseren van koppelingen tussen applicaties. De standaard blijkt onvoldoende handvatten en garanties te bieden voor daadwerkelijke interoperabiliteit, ‘omdat de werkelijk ondersteunde operaties en berichten niet expliciet maar impliciet vast liggen’. Daardoor ontstaat er iedere keer een nieuwe op StUF-BG gebaseerde sub-standaard, en zal bij aansluiting van een nieuwe partij moeten worden vastgesteld of er voldoende overlap is tussen de door afnemer en provider gedefinieerde sub-standaarden. ‘Dit zal niet kostenverlagend werken en de marktwerking en innovatie niet vergroten.’
StUF-BG is groot en complex, waardoor implementaties ook altijd bewerkelijk zijn. De standaard ondersteunt moderne architectuurstijlen en uitwisselingsformaten niet goed en kan bijvoorbeeld niet goed overweg met ontwikkelgereedschappen voor .Net en Java.

Aanbevelingen

Eén van de aanbevelingen die SIG doet is gericht aan kwaliteitsinstituut KING, de hoeder van de StUF-standaard. Die moet meer regie nemen bij het vaststellen en delen van de sub-standaarden die steeds weer ontstaan als er een koppelvlak wordt afgeleid van de grote StUF-BG-standaard. Den Haag zou zelf als noodoplossing een eigen koppelvlak voor SBS moeten (laten) definiëren op basis van de benodigde sub-set van de StUF-BG schema’s. Daarmee zou de gemeente het voor haar afnemers expliciet maken welke functionaliteiten van de StUF-BG standaard ondersteund worden en zonodig de standaard uit te breiden met eigen functionaliteiten en definities. Dat zou het koppelingswerk lichter maken. Volgens SIG moet er echter een reeks verbeteringen in één keer worden doorgevoerd in één nieuwe versie van StUF-BG.

Interpretaties

De problematiek van het koppelen van gemeentelijke applicaties kwam onlangs al uitgebreid ter sprake in de berichtgeving van NRC en Reporter, die meldden dat zestig procent van de gemeenten problemen heeft met het goed met elkaar laten praten van hun systemen. De distributiesystemen van de grote leveranciers spelen in dat verhaal een grote rol. De leveranciers werden ervan beschuldigd een eigen interpretatie aan de StUF-standaarden te geven om de leveranciersafhankelijkheid te bestendigen.

Vrijdag 30 oktober organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met SIG en het KING een conferentie naar aanleiding van het onderzoek naar de standaard voor de uitwisseling van basisgegevens, StUF-BG.

Conferentie ‘Revolutionaire StUF’ vrijdag 30 oktober 2015 11:00 – 15:00

Hoe wij met standaardisatie de grip op ICT-kosten en de markt kunnen vergroten

Aanmelden via de website van de gemeente Den Haag.

Locatie:
De Haagse Lobby is gelegen op de tiende etage in het Bibliotheekcomplex. De toegang (met lift of trappenhuis) naar de Haagse Lobby bevindt zich in de Openbare Bibliotheek aan het Spui 68, Den Haag.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren