Markt en overheid
Nieuws

Kunnen ict-leveranciers eenzijdig tarieven verhogen?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt signalen dat sommige ict- en softwareleveranciers eenzijdig tariefsverhogingen doorvoeren, op grond van economische omstandigheden. Dit terwijl er al afspraken zijn gemaakt over jaarlijkse aanpassingen. De VNG heeft een advies en stappenplan opgesteld voor leden die hiermee te maken krijgen.

Sommige ict- en softwareleveranciers voeren eenzijdig tariefsverhogingen door. | Beeld: Shutterstock

‘De VNG heeft van gemeenten signalen ontvangen dat sommige leveranciers eenzijdige, boven-contractuele en structurele tariefsverhogingen doorvoeren.’ De leveranciers voeren als reden de bijzondere economische omstandigheden aan. De VNG raadt ten eerste aan om onderzoek te doen naar welke voorwaarden er zijn overeengekomen, met name rond het indexeren. Contracten die zijn gesloten op basis van de inkooptoolbox GIBIT bieden ruimte voor een maximale verhoging van 3,7 procent per 1 januari.

Noodzakelijke stap

Ten tweede adviseert de VNG om boven-contractuele tariefsaanpassingen schriftelijk af te wijzen: ‘Het schriftelijk afwijzen is een noodzakelijke stap om de rechten van gemeenten te waarborgen.’ De VNG heeft een modelbrief ontwikkeld waarin leveranciers, die vinden dat de gesloten overeenkomst de risico’s niet voldoende afdekt, wordt gevraagd dit schriftelijk en gedetailleerd te onderbouwen.

Ga met elkaar in gesprek

Op basis van de versterkte onderbouwing, de geldende overeenkomst en het juridisch kader kunnen gemeenten en leveranciers in gesprek gaan of een mogelijke incidentele of structurele aanpassing zinvol is. ‘Gezien het belang voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening’ roept de VNG gemeenten en leveranciers op om het gesprek te voeren over de economische situatie. ‘Tot die tijd moet de gemeente enkel de (indexerings- )afspraken zoals die zijn overeengekomen in de overeenkomst hanteren.’

Lees hier het advies van de VNG Advies over de jaarlijkse tariefsverhoging ICT en softwarecontracten

Bron: Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren