Overheid in transitie
Nieuws

Leergang voor toparchitecten van start

'ict-architectuur' (AI-gegenereerd)

De gemiddelde ICT-architect heeft op een verjaardagsvisite een harde dobber aan uitleggen wat hij of zij precies doet, maar bij de overheid weten ze na een reeks ICT-uitdagingen, waaronder het Toeslagenschandaal, wel dat een nieuwe generatie strategische toparchitecten hard nodig is. Digitalisering heeft invloed op dienstverleningsvormen, businessmodellen, processen en structuren en dus zijn er mensen nodig met verstand van een goede inrichting.

Interne kennis

De post-academische leergang Digital Design & Architecture aan de Universiteit Twente (UT) moet in deze behoefte voorzien. De leergang, die op 16 mei van start ging, kwam tot stand in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de stichting PM DDA. DE UT leidt de toparchitecten op voor de overheid en zorgt daarmee voor meer interne kennis bij de overheid, die moet slinken maar tegelijkertijd minder afhankelijk moet worden van externe inhuur.

Praktijkcases

Deelnemers aan de tweejarige deeltijdopleiding krijgen praktijkcases voorgelegd en werken aan steeds complexere scenario’s. De nieuwe opleiding is ontstaan dankzij een intensieve samenwerking met stichting PM DDA, Regeringscommissaris Informatiehouding en I-Partnerschap Rijk-Onderwijs. Zowel het bureau van de regeringscommissaris als het programma I-Partnerschap maken deel uit van het ministerie van BZK.

De nieuwe opleiding is ontstaan dankzij een intensieve samenwerking met stichting PM DDA, Regeringscommissaris Informatiehouding en I-Partnerschap Rijk-Onderwijs.

Informatiehuishouding naar hoger niveau

Een goede informatiehuishouding is van groot belang voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming van de overheid. Andersom is een informatiehuishouding die niet op orde is een recept voor falende systemen, dataleks en hacks. Regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond werd per 1 januari 2022 benoemd om de informatiehuishouding van de overheid naar een hoger plan te tillen. Onlangs maakte hij bekend dat hij zijn functie moest neerleggen. Als zijn gezondheid het toelaat, zal hij na de zomer zijn bevindingen en aanbevelingen bekendmaken.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren