Personalia
Personalia

Leo Peereboom directeur directie Informatievoorziening en Inkoop bij JenV

Leo Peereboom | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Leo Peereboom wordt per 9 oktober 2023 directeur bij de directie Informatievoorziening en Inkoop bij de Hoofddirectie Bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is op dit moment directeur Ketenstrategie-CIO / plaatsvervangend algemeen directeur Justitiële Informatiedienst (Justid).

De directie Informatievoorziening en Inkoop is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en toetsen van IV-beleid en inkoopbeleid en verzorgt Rijksbreed het strategisch leveranciersmanagement voor Microsoft, Google Cloud en Amazon AWS, de Rijksbrede inkoopcategorie Software en het Rijksbrede Software Asset Management. De directie biedt ondersteuning bij de inrichting van de informatisering en de opdrachtgeverschap van grote ICT-projecten.

Binnen het departement moet de directie een voortrekkersrol vervullen op het gebied van Datagedreven werken, Cloud, Digitale Weerbaarheid, Informatiehuishouding en transparantie. Peereboom gaat de departementsleiding adviseren over strategische vraagstukken op het gebied van informatievoorziening, ICT, bedrijfsveiligheid, privacy.

Leo Peereboom werkt nu nog bij de Justitiële Informatiedienst (Justid), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van JenV. Justid is verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare justitiële gegevens. Hiervoor vervulde hij diverse IV en Planning & Control gerelateerde functies binnen het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van JenV, EZK, LNV en RWS.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren