Personalia

Linnet Taylor benoemd tot hoogleraar International Data Governance

Dr. Linnet Taylor is met ingang van 1 oktober 2021 benoemd tot hoogleraar International Data Governance aan Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op digitale data, vertegenwoordiging en democratie, met bijzondere aandacht voor transnationale governance kwesties

In het kader van haar leeropdracht houdt Taylor zich bezig met vele onderwerpen, waaronder verantwoordelijkheid en verantwoording met betrekking tot het ontwerp en gebruik van datatechnologieën, en hoe sociale rechtvaardigheid zich verhoudt tot het beheer van zulke technologieën.

Het onderzoek van Linnet Taylor is intrinsiek interdisciplinair en raakt aan het recht, sociale wetenschappen, economie en Science & Technology studies. Het richt zich op het wereldwijde landschap aan datatechnologieën, en betreft onder meer de vraag hoe deze technologieën worden gemaakt, gebruikt en gereguleerd. Taylor: “Mijn doel is te begrijpen hoe fundamentele waarden al dan niet worden vertaald in rechten en normen in verschillende delen van de wereld, de mate waarin deze verschillende perspectieven op elkaar kunnen en wellicht moeten worden afgestemd, en hoe die afstemming juridisch, politiek en praktisch vorm kan krijgen.”

In concrete zin houdt Taylor zich in haar onderzoek bezig met verantwoordelijkheid en verantwoording met betrekking tot het ontwerp en gebruik van datatechonologieën, het snijvlak van op rechten gebaseerde visies op governance en de politieke economie van technologische innovatie, en de verhouding tussen sociale rechtvaardigheid en governance van datatechnologieën. Waar leggen we de grens voor het gebruik van technologieën als geautomatiseerde besluitvorming en biometrie, hoe dient data governance rekening te houden met de zorgen van gemarginaliseerde en achtergestelde bevolkingsgroepen, en hoe maken we de vertaalslag van abstracte principes naar concrete regulering?

Taylors onderzoek draagt bij aan de koppeling en versteviging van de verschillende pijlers van de onderzoeksagenda van TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society. Haar leerstoel is ondergebracht in het governance segment van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Regulating socio-technical change van Tilburg Law School. In het onderzoek van TILT neemt het onderwerp data governance een centrale plaats in. Het onderzoek omvat zowel de structurele voorwaarden waaronder regulering en normatieve noties effectief kunnen zijn als op hoe politieke en maatschappelijke omstandigheden invloed hebben op de governance van technologie.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan: “Linnet Taylor is een zeer getalenteerde en internationaal zeer gewaardeerde wetenschapper, die ook heeft laten zien een betrokken en geëngageerd ‘academisch burger’ te zijn. Haar interdisciplinaire onderzoek en haar expertise sluiten naadloos aan op de identiteit en ambities van onze Law School, die zich steeds bezint op de betekenis van wet- en regelgeving in een veranderende samenleving. We zijn erg blij dat Linnet bij ons blijft en kijken uit naar verdere samenwerking.”

Dr. Linnet Taylor is sinds 2016 betrokken bij het onderwijs in en onderzoek naar ethiek, recht en beleid op het gebied van data bij TILT. Daarvoor werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam (2014-2016, Marie Curie Postdoctoral Fellowship), het Oxford Internet Institute (2012-2014) en het Institute of Development Studies van de University of Sussex, VK (2007-2012), waar ze promoveerde.

Taylors huidige onderzoek richt zich op digitale data, vertegenwoordiging en democratie, met bijzondere aandacht voor transnationale beheerskwesties. Haar werk over groepsprivacy en digitale rechtvaardigheid (data justice) wordt overal ter wereld gebruikt in discussies over technologiebeheer. Ze leidt het ERC Global Data Justice-project, dat tot doel heeft op mondiaal niveau een op sociale rechtvaardigheid gegrond kader voor het beheer van datatechnologieën te ontwikkelen. Het onderzoek is gebaseerd op inzichten van gebruikers en leveranciers van technologieën en van maatschappelijke organisaties overal ter wereld. Haar werk wordt momenteel ook gesteund door de Luminate-stichting en het Europese Artifical Intelligence Fund. Ze is lid van De Jonge Akademie en vice-voorzitter van de rondetafeladviesgroep Sociale Wetenschappen van de NWO.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren