Personalia

Lydia Bremmer directeur Adviescollege Openbaarheid & Informatiehuishouding

Lydia Bremmer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Zij zal samen met de voorzitter, Ineke van Gent, een be­langrijke rol vervullen in het vormgeven van de organisatie en het uitvoeren van de wettelijke advies- en bemiddelingstaken van het college.

Lydia Bremmer | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is ingesteld op grond van de Wet open overheid. Het adviescollege gaat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheids­informatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het adviescollege een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers.

Lydia Bremmer is al sinds februari 2022 kwartiermaker voor het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Daarvoor werkte zij onder meer bij het ministerie van BZK en het ministerie van OCW.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren