Digitalisering en democratie
Blog

Meer open besluitvorming

Mooi dat overheden nu digitaal beslissingen nemen, maar op welke manier worden die beslissingen gedocumenteerd?

In deze crisistijd worden er in rap tempo beslissingen genomen die verregaande gevolgen hebben voor de manier waarop Nederlanders wonen, leven en werken. Beslissingen die ook na deze crisis door blijven werken. Al die beslissingen moeten goed worden gedocumenteerd, zodat we geïnformeerd kunnen blijven en effectief controle kunnen uitoefenen.

We zien de afgelopen weken veel initiatieven om digitaal goed toegankelijk te vergaderen in gemeenteraden. Na de spoedwet van begin april die digitale besluitvorming mogelijk maakt (in ieder geval voor een paar maanden) zijn met vallen en opstaan veel gemeenten en provincies digitaal besluiten aan het nemen. Want, aldus de nieuwe wet: ‘….onder openbaar tevens verstaan een vergadering in een digitale omgeving die door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kan worden gevolgd.’

Het lijkt alsof lokale overheden bewuster dan ooit zijn van de toegankelijkheid van hun besluitvorming. Ok, soms werkt de geluidsverbinding niet mee zoals in Emmen, moeten kleine dingen opnieuw zoals in Sittard Geleen of wordt er een vergadering op zeer ongepaste wijze verstoord door iemand in West-Betuwe – over het algemeen gaat het vrij aardig en wordt er geëxperimenteerd met digitale inspraak, zoals in Lelystad en Hilversum.

De energie die gestoken wordt in dit digitaal toegankelijk maken van besluitvorming zie ik graag doorgezet worden na de crisis, en niet alleen van de vergaderingen zelf – ook van de documenten rondom besluitvorming. Want waar verschijnen die documenten waarin de besluiten genoteerd worden? Hopelijk openbaar op de website van de desbetreffende overheid, maar liever ook verzameld op OpenBesluitvorming, zodat ik niet naar alle losse websites van de gemeenten en provincies hoef.

OpenBesluitvorming verzamelt de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten van meer dan 130 gemeenten en 6 provincies. Voor een goed functionerende – soms noodgedwongen volledig digitale – overheid zijn dit soort platforms onmisbaar. Zo kan ik gemakkelijker in de gaten houden wat er speelt in mijn omgeving en kijken hoe andere overheden dingen aanpakken.

Daarom een praktische oproep: gemeente, provincie – ben je nog niet vertegenwoordigd op OpenBesluitvorming? Grijp de digitale kans en wordt ook zo toegankelijk. Want zoals het gezegde gaat: never let a good crisis go to waste.

Lisette Kalshoven is Senior Project Manager bij de Open State Foundation

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren