Personalia
Personalia

Michel Heijdra directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK

Michel Heijdra | Beeld: Algemene Bestuursdienst

Michel Heijdra wordt per 22 mei directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Sinds maart was hij al waarnemend DG.

Het directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE) moet er zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op, zoals: Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening er uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving?

Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid. DG K&E investeert permanent in samenwerking met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Michel Heijdra is sinds maart 2023 waarnemend directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK. Vanaf juli 2022 vervulde hij de functie van directeur Energiemarkt, tevens plaatsvervangend DG Klimaat en Energie. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend thesaurier-generaal en tevens directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren