Data en ai
Nieuws

Nationaal Register Functionarissen Gegevensbescherming in de maak

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming heeft een verkenning afgerond en verwacht dat het register in de loop van 2024 gestart wordt. | Beeld: shutterstock

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een verkenning uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een openbaar register voor Functionarissen Gegevensbescherming. Nu gaat gewerkt aan de praktische kant van zo’n register. De verwachting is dat het Nationaal Register Functionarissen Gegevensbescherming in de loop van 2024 gestart wordt.

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe beroepsgroep ontstaan die toezicht moet houden op de verwerking van persoonsgegevens .In de praktijk blijkt het inhoudelijke niveau en de positionering van de ruim 10.000 Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) in Nederland nogal uiteen te lopen.

Een FG is de interne toezichthouder op adequate gegevensbescherming binnen organisaties en is verplicht voor overheidsorganisaties en diverse andere sectoren en organisaties. Om de positie van de FG’s en daarmee het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens te versterken wil de minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, toewerken naar een landelijk register. Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming werd begin 2023 gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van zo’n openbaar register.

Kwalitatieve impuls

Inmiddels is genoemde verkenning afgerond. Een openbaar register voor erkende FG’s kan bijdragen aan de beoogde kwalitatieve impuls, bleek uit de verkenning. Daarover is met een groep van verschillende soorten belanghebbenden (stakeholders) in de publieke en private sector persoonlijk gesproken en is gekeken naar wat andere landen in Europa op dit terrein hebben gedaan.

Van theorie naar praktijk

De komende maanden wordt gewerkt aan de praktische kant van zo’n register. Zo moet er goed worden gekeken naar zaken als toetsingscriteria en -procedure, voorwaarden voor toelating tot het register, adequate bescherming van de gegevens in het register en dergelijke.
Het is de verwachting en intentie om in de loop van 2024 te kunnen komen tot de concrete oprichting van het Nationaal Register voor FG’s (NRFG). Ook voor dit vervolgtraject is het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdrachtgever, waarbij CIP wederom betrokken is.

 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren