Next Step

Op het JenV Innovatiecongres van 20 november jongstleden is de Rijks Innovatie Community (RIC) van start gegaan. Met een _soft launch_. Want net als bij een start-up geldt: we zijn nog volop in ontwikkeling (en natuurlijk nooit ‘af’).

Het thema van dit congres was ‘What’s Next?’. Goed gekozen. Het opstarten van een pilot of inkopen van een nieuwe dienst hebben we al aardig in de vingers, hoewel daar ook nog stappen in te zetten zijn. Nu bonst echter de volgende uitdaging hard op de poorten van het overheidsdomein: hoe gaan we de geboden oplossingen integreren en operationaliseren in de eigen organisatie. Achter het kleine what’s next, schuilt dus een groot vraagstuk.

Al jarenlang blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat innovatie voor slechts circa 25 procent afhankelijk is van de kwaliteit of het unieke karakter van de ingezette technologie. Het wezenlijke verschil tussen succes en mislukking wordt bepaald door de mate waarin de betrokken medewerkers in staat zijn daadwerkelijk sociale innovatie door te voeren. De kwaliteit van het eigen personeel en de mate waarin zij ruimte krijgt om te experimenteren en te leren van fouten vormen daarvoor de belangrijkste basisingrediënten.

Het begin van een nieuw jaar is hét moment om vooruit te kijken naar de trends voor 2019. Artificial Intelligence, digital twins, blockchain – alle zogeheten disruptieve technologieën komen terug in de trendanalyses van Gartner, Forrester en anderen. Goed om over na te denken, maar wat is de impact ervan op ons werk van vandaag? Veel van deze trends lijken nog steeds een lange aanloop nodig te hebben om volledig tot wasdom te komen.

Ruim tweehonderd project-, programma-, interimmanagers en architecten van I-Interim Rijk werken aan een paar honderd ICT-projecten per jaar binnen de Rijksoverheid. Als we die collega’s vragen naar wat er het komende jaar aandacht nodig heeft, dan ontstaat er een meer kortetermijnbeeld naast wat de trendrapporten schetsen. Dan gaat het vooral over de urgentie van digitalisering en de bijbehorende transformatie die in de organisatie nodig is. En over de uitdagingen bij datagedreven werken. Of het betrekken van de eindgebruiker door het uitwerken van customer journeys. Kortom: meer business en organisatorische vraagstukken die opgepakt moeten worden dan het toepassen van nieuwe technologie.

Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we ons niet gek laten maken door alle aanstormende trends, maar meer zorg besteden aan de basis op orde brengen. Dan kunnen we straks echt de Next Step zetten. Lijkt me een mooie titel voor een ‘Rijks Innovatie Congres’.

Diederik van Leeuwen was directeur Domein Internationaal & Veiligheid Bij UBR|I-Interim Rijk en mede-initiatiefnemer van de Rijks Innovatie Community

Deze bijdrage is te vinden in iBestuur magazine 29

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren