Personalia

Nienke Weegink directeur Informatievoorziening bij EZK en LNV

Nienke Weegink wordt met ingang van 1 januari 2023 directeur Informatievoorziening bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen het CIO-beraad heeft ze de portefeuille “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

Nienke Weegink | Beeld : Algemene Bestuursdienst

De directie Informatievoorziening werkt voor de ministeries van EZK en LNV en heeft een belangrijke rol in de digitale transformatie binnen de departementen en concernorganisaties van de ministeries. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatie­voorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen. De directeur heeft ook de portefeuilles Huisvesting en Facilitair, waarbij de focus ligt op duurzame bedrijfsvoering en meer integrale samenwerking.

Nienke Weegink is binnen het CIO-beraad portefeuillehouder “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

Nienke Weegink is vanaf 2015 Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is in die functie directeur van de CIO-office en Integrale Veiligheid, tevens plaatsvervangend pSG. Ze werkt sinds 2012 bij het ministerie van SZW, waar ze onder andere de rol van plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering en afdelingshoofd ICT, Inkoop en Facilitair invulde.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren