Nieuws

NL-app voor statushouders is teamprestatie

Met pizza’s, een biertje en je benen op tafel broeden op een goed idee. Een team van inhoudelijk specialisten en slimme ontwerpers bij elkaar halen en na vijf dagen met een werkend prototype naar buiten komen. Wigo4it ontwikkelde met een gemengd team een superhandige app voor statushouders. De manier waarop lijkt op zo’n avontuur in een fijn jongensboek.

Nieuw samenspel overheid en markt

Op weg naar een toegankelijke en slagvaardige overheid zijn gemeenten en leveranciers het op hoofdlijnen met elkaar eens: de gemeentelijke IT moet eenvoudiger, sneller en beter. Daardoor verandert ook de relatie tussen gemeenten en leveranciers. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond dat die veranderende relatie prima werkzaam is.

Benne Holwerda, adjunct-directeur bij Wigo4it, kwam zelf op het idee. Hij wist dat het voor statushouders een struikelblok is om hun weg te kunnen vinden in het ingewikkelde stelsel van regels en instanties in Nederland. Hoe maak je een afspraak bij de dokter? Hoe kun je voldoen aan de inburgeringsplicht? Hoe werken die ingewikkelde toeslagen? “In het regeerakkoord staat dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, een eerste stap is dat een statushouder alle relevante informatie op één plek kan vinden in een begrijpelijke taal.”

In de app staat de informatie gerangschikt in zes thema’s: leefomgeving, geld, werk, gezondheid, juridisch en integratie. De informatie komt van allerlei verschillende instanties en is deels speciaal voor de app ontwikkeld, een deel is aangeleverd door VluchtelingenWerk. Gebruikers kunnen kiezen voor een taal: Nederlands, Engels Arabisch of Tigrinya (Eritrea en Ethiopië). De app bevat algemene informatie en specifieke informatie per gemeente. Op dit moment heeft alleen Amsterdam die informatie geleverd, de bedoeling is dat ook andere gemeenten aan de app gaan meedoen.

Designsprint

Het ontwikkelen van de app begon het afgelopen jaar, vertelt Holwerda. “We wilden samen met de gemeente Amsterdam kortcyclisch verbeteringen ontwikkelen in het sociaal domein. Bij een pizzasessie heb ik mijn plan op tafel gelegd voor een app om het inburgeren voor statushouders te ver- gemakkelijken.” Het was de optimale casus voor een Google Designsprint. Dit is een intensieve methode om in vijf dagen oplossingen voor een vraagstuk te ontwerpen en te testen met gebruikers erbij. “Het was een gave ervaring, je voelde de spanning en de sensatie”, zegt Holwerda. In het Rotterdamse startupcentrum aan de Kratonkade ging het team aan de slag: consulenten van de gemeente Amsterdam die dagelijks werken met statushouders, een medewerker van VluchtelingenWerk, een beleidsdeskundige van het ministerie van Sociale Zaken, een ontwikkelaar van Wigo4it, Holwerda als ideehouder, en de procesbegeleider van Connect Holland.

De eerste dag van zo’n designsprint staat in het teken van het begrijpen van het probleem. “Consulenten vertelden waar de statushouders tegenaan lopen in hun inburgering; de kern van het probleem is dat ze de informatie overal vandaan moeten halen.” De tweede dag staat in het teken van zoveel mogelijk ideeën en oplossingen bedenken. “De spannendste dag is de derde: de dag waarop je keuzes moet maken. De emoties liepen af en toe hoog op. Kun je erop vertrouwen dat je met de selectie­ methodes op het beste idee uitkomt? Je moet het terugbrengen naar iets dat je op één dag kunt maken.”

Het maken van een prototype gebeurt op dag vier. “We waren toen al een heel eind in de buurt: de zes categorieën hadden we te pakken. Alle inhoudelijke kennis was paraat en we hadden de technici. Een heel mooi groeps­proces. Aan het einde van de dag lag er een werkend prototype.” Op vrijdag ging het team naar Amsterdam om het prototype te testen met vijf statushouders. “Fantastisch om de enthousiaste reacties te zien. Een statushouder zei: was dit er maar geweest toen ik net in Nederland was, het zou me enorm hebben geholpen.” Het team zag ook meteen de minder geslaagde onderdelen. Zo was er een functionaliteit met een QR-code maar dat bleek voor de testers een volstrekt onbekend fenomeen. Maar na die vrijdag stond vast dat de app voor statushouders een goed idee is, dat het werkt en dat het voorziet in een behoefte.

Verbreden

De app is daarna meteen ontwikkeld met een team van Wigo4it en Amsterdam, met steun van VNG Realisatie. Afgelopen najaar is de NL-app als demo aangeboden aan 150 statushouders. Na het verwerken van de feedback is de app sinds januari voor alle statushouders in Amsterdam beschikbaar. De volgende stap is de NL-app te verbreden. “Elke gemeente kan meedoen aan de verdere ontwikkeling”, zegt Holwerda. De techniek is niet de grote opgave, de echte uitdaging is het beheren en het actueel houden van de content. Juist omdat de informatie bij zoveel verschillende instanties vandaan komt.

Holwerda denkt aan een Common Ground-achtige werkwijze om informatie betrouwbaar en up-to-date te houden. “Het idee is dat de medewerkers bij de organisaties zelf – de SVB bijvoorbeeld – de informatie actueel houden en met een API deelbaar maken zodat anderen het kunnen hergebruiken. Ongeveer zoals bij de basisregistraties. Je slaat data op één plek op en deelt ze geautomatiseerd zodat ze ook in andere processen kunnen worden gebruikt.”

Meedoen

Meer weten? Of meedoen in het verder ontwikkelen van de NL-app voor statushouders? Meer informatie en contactgegevens staan op De Pilotstarter van VNG Realisatie.

Wigo4it is een coöperatie die in dienst van en samen met de vier grote gemeenten (de G4) Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ICT-oplossingen ontwikkelt die maatschappelijke meerwaarde opleveren.

Deze bijdrage is te vinden in iBestuur magazine 31

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren