Data en ai
Congres

Opening congresdag: ‘We staan voor grote opgaven’

De Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse verschijnt op het podium in een heuse ‘teleporteercabine’. | Beeld: Wouter van der Linde

De opening van het congres wordt verzorgd door dagvoorzitter Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de Provincie Zuid-Holland, directeur Rien Fraanje van het IPO en gedeputeerde Mirjam Wulfse van de provincie Groningen

De twaalf provincies staan voor grote opgaven staan in het ruimtelijk domein. Ze moeten de ruimtelijke puzzel leggen, om de schaarse ruimte te verdelen tussen wonen, werk, natuur, energie, mobiliteit. Het is onmogelijk deze uiterst complexe puzzel te leggen zonder gebruik van beschikbare (gedigitaliseerde) data, stelt IPO-directeur Rien Fraanje in zijn openingswoord. Tegelijkertijd roept dat belangrijke vragen op: wie is eigenaar van de beschikbare data, onder welke voorwaarden mag de provincie er gebruik van maken, en wie mogen de data nog meer toepassen? Dat zijn vragen die op de Dag van de Digitale Provincie meer duidelijkheid kunnen krijgen, verwacht Fraanje.

Digitalisering biedt onbegrensde mogelijkheden

De Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse verschijnt op het podium in een heuse ‘teleporteercabine’, om als hologram aan te geven waar digitalisering in de toekomst zoal toe kan leiden. Wulfse is lid van de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering (BKD) van het IPO, die de aandacht voor digitalisering de afgelopen jaren heeft aangeslingerd en vandaag haar werk afrondt.

Provincies moeten niet bang zijn voor nieuwe technologie.
Mirjam Wulfse

“Met digitalisering neemt de beschikbaarheid van een heleboel gegevens toe, wat onbegrensde mogelijkheden biedt. En als je als bestuurder resultaten wilt boeken, zoek je juist naar onbegrensde mogelijkheden. Van belang is de kwaliteit van data zo hoog mogelijk te krijgen, om de opgaven die er liggen succesvol aan te kunnen pakken.” Provincies moeten niet bang zijn voor nieuwe technologie, adviseert Wulfse. “Provincies willen oppassen met AI en met de omgang met persoonsgegevens. Dat risicomijdende mag best wel wat minder.” Ook provincies moeten zich niet te veel op de eigen organisatie richten, voegt ze toe. Ze hebben de samenleving en het ecosysteem van Rijk en medeoverheden nodig om verder te komen. Ook kunnen provincies zich manifesteren als informatiemakelaar. Op alle domeinen zijn dan ook data-mensen nodig, aldus Wulfse.

Dag van de Digitale Provincie

Op 20 april 2023 organiseerde IPO in samenwerking met iBestuur een congres over de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). De dag stond in het teken van wat de provincies de afgelopen jaren hebben bereikt op het gebied van digitalisering binnen de belangrijke ruimtelijke opgaven als Stikstof & Natuur, Klimaat & Energie en Wonen & Bereikbaarheid.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren