Digitalisering en democratie
Nieuws

Overheid moet werken aan dataminimalisatie

Té veel informatie beschikbaar stellen draagt niet bij aan meer vertrouwen. | Beeld: Shutterstock/AI-gegenereerd

Overheden verzamelen enorme hoeveelheden informatie. Maar niet alle beschikbare informatie is ook relevant of interessant voor inwoners. Zowel overheid als samenleving hebben baat bij het duidelijk afbakenen van de informatiestroom en dataminimalisatie, blijkt uit een eerste verkenning in opdracht van I-Partnerschap.

De Nederlandse samenleving heeft steeds minder vertrouwen in de overheid en vraagt om meer openheid en meer controle van buitenaf. Maar té veel informatie beschikbaar stellen draagt niet bij aan meer vertrouwen. In opdracht van I-Partnerschap deed Digicampus in samenwerking met Populytics een eerste verkenning door middel van een zgn. PWE-onderzoek (Participatieve Waarde Evaluatie) onder burgers.

Actieve openbaarmaking

Het actief beschikbaar stellen van informatie wordt wel gezien als een oplossing voor het herstellen van vertrouwen en het verminderen van de werkdruk die ontstaat met de afhandeling van Woo-verzoeken. De vraag waar veel beleidsmakers mee worstelen is welke informatie je nu precies actief openbaar maakt en hoe diepgaand deze informatie moet zijn.

1854 deelnemers deden mee aan het onderzoek. Een ruime meerderheid vindt actieve openbaarmaking (heel) belangrijk. Ook vindt men het belangrijk om over onderwerpen hun mening te kunnen geven. Deelnemers geven de voorkeur aan actieve openbaarmaking van actuele informatieonderwerpen die hen in staat stellen om de overheid te controleren op haar dienstverlening en de uitvoering van haar controlerende taken. Het gaat dan vooral om actuele gebeurtenissen, rechten en plichten van burgers, het controleren door de overheid en rechtvaardigheid.

Hoogste prioriteit

De hoogste prioriteit wordt gegeven aan de volgende vragen:

  • Wanneer gebruikt de overheid persoonsgegevens van burgers om haar werk te doen?
  • Hoe beslist de overheid of iemand een toeslag krijgt?
  • Hoe controleert de overheid milieuvervuiling door bedrijven?
  • Hoe controleert de overheid fraude

Aanbevelingen

  1. Blijf inzetten op actieve openbaarmaking: vooral op de vier informatieonderwerpen die de hoogste prioriteit krijgen. Hou daarbij rekening met de verschillende voorkeuren op basis van bijvoorbeeld leeftijd of opleiding.
  2. Gebruik bij actieve openbaarmaking vooral ruwe data en interactieve websites. Deze vormen sluiten het beste aan bij de informatiebehoefte van burgers.
  3. Herhaal regelmatig dit PWE-onderzoek onder burgers om te bekijken of en hoe informatievoorkeuren veranderen. Zo kun je ook de effecten van bovenstaande aanbevelingen zichtbaar maken.

Download hier het rapport

Lees ook:

  • Vincent Hoek | 22 mei 2024, 12:42

    Het is volgens mij niet aan de overheid om te bedenken welke data de burger niet zou willen hebben, want daarvoor zou technisch moeten worden vastgesteld of de betreffende informatie überhaupt wel van de staat is (een staat draait immers voor 90% op andermans data). Het zou ook niet moeten gaan om het teveel of te weinig informatie, maar om de juiste informatie, onder de juiste voorwaarden, bekeken vanuit de juiste context.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren