zoeken binnen de website

tag: communicatie

CBS waarborgt uptime met snellere respons bij incidenten

14 maart 2023

Met Slack verloopt de samenwerking en de communicatie bij het CBS sneller, gemakkelijker en minder formeel, ongeacht of de medewerkers op kantoor of thuis werken. Een recente gebruikersenquête bevestigt dat Slack veel waarde toevoegt als digitaal hoofdkwartier voor het CBS.

lees meer

Hoe nieuws de nuance steeds verder verdringt

door: Kees Verhoeven, 28 februari 2023

Nieuws kan verslavend en misleidend zijn, het versterkt denkfouten waardoor we verkeerde conclusies trekken. Neem nou het recente artikel in de Volkskrant over de invoering van een digitale identiteit. Het suggereert één centraal Europees systeem en dat de Tweede Kamer buitenspel staat. Niets is minder waar.

lees meer

Waarom heeft de overheid zoveel websites?

door: Renata Verloop, 15 februari 2023

Afgelopen week besteedde Arjen Lubach in de Avondshow aandacht aan de enorme hoeveelheid websites van de overheid. Samen met Tex de Wit fileerde hij het doolhof dat op deze manier wordt gecreëerd. Hoe komt dat nou? Ik denk dat er drie dingen een rol spelen: luiheid, onbekwaamheid en gebrek aan sturing.

lees meer

‘Duidelijke taal hoort bij goed zorgen voor je inwoners’

door: Pieter Verbeek, 28 november 2022

Communicatie richting inwoners en ondernemers is lang niet altijd duidelijk genoeg. VNG startte afgelopen februari met het project Duidelijke Overheidscommunicatie. Hoezeer dit leeft bij gemeenten, bleek wel uit het grote aantal gemeenten dat zich aansloot bij het project en zelf actief aan de slag is gegaan met duidelijke communicatie.

lees meer

Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

door: Hans Donkhorst, 5 oktober 2022

De digitalisering van contact tussen burger en overheid vraagt om inzicht in de onderlinge verhoudingen en de verantwoordelijkheidsverdeling. De modernisering van de wetgeving voor elektronisch verkeer sluit onvoldoende aan op de risico’s voor burgers. Besteed bij de implementatie daarom extra aandacht aan de feitelijke werking en het gebruik in de context van de burger.

lees meer

Keukentafelsessie #2: Zo dichten we de kloof tussen informatievraag en -aanbod

door: Karina Meerman, 15 juni 2022

In de Keukentafelsessie #2 ging regeringscommissaris Arre Zuurmond dieper in op de informatierelatie tussen overheid en burger. In regiobibliotheek Lek & IJssel in IJsselstein schoof een keur aan gasten aan om te praten over toegankelijkheid en duidelijkheid, vraag en aanbod van informatie. Eén ding werd al snel duidelijk: documenten scannen en opslaan als PDF? Gaan we niet meer doen.

lees meer

8 Juni: Keukentafelsessie #2 'De kloof tussen informatievraag en -aanbod '

door: Karina Meerman, 12 mei 2022

In de Keukentafelsessie #2 ging regeringscommissaris Arre Zuurmond dieper in op de informatierelatie tussen overheid en burger. In regiobibliotheek Lek & IJssel in IJsselstein schoof een keur aan gasten aan om te praten over toegankelijkheid en duidelijkheid, vraag en aanbod van informatie. Eén ding werd al snel duidelijk: documenten scannen en opslaan als PDF? Gaan we niet meer doen.

lees meer

Klanten, burgers en cliënten

door: Jan Willem Boissevain, 20 april 2022

Een klant betaalt voor de geleverde producten of diensten, heeft keuzevrijheid en kan de winkel uitlopen als het product of de dienst niet bevalt. Zo werkt dat binnen de markt, maar niet bij overheid. De overheid heeft burgers en die hebben rechten en plichten. Toch spreken overheidsorganisaties vaak over hun klanten.

lees meer