Blog

Positie bepalen

Position papers op een aantal thema's in de gemeentelijke uitvoering moeten helderheid geven voor gemeenten en hun partners, zoals marktpartijen en andere overheden.

Om te weten waar je naartoe gaat, moet je eerst je positie bepalen. Dat gaan VNG en gemeenten het komende half jaar doen, op een aantal cruciale thema’s in de gemeentelijke uitvoering.

Samen Organiseren is ‘here to stay’: die conclusie kan ik wel trekken na de laatste algemene ledenvergadering van de VNG. De hoofdlijnen van het programma voor 2019 en het budget zijn vastgesteld. Gemeenten gaan in samenwerking met de VNG door op de ingeslagen weg. Voor het komende half jaar betekent dat dat we positie zullen kiezen op een aantal cruciale thema’s.

Eerder kozen gemeenten al gezamenlijk positie als het gaat om digitale identiteit. In het position paper hierover is helder verwoord aan welke voorwaarden een stelsel van identificatie en authenticatie moet voldoen om volwaardig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de informatiesamenleving. Naast digitale identiteit zijn er nog vier cruciale thema’s waar gemeenten hun positie op willen bepalen: beheer, de verhouding tussen gemeenten en markt, dienstverlening en het wenkend perspectief, oftewel de Plus 1-gemeente.

Gemeenten doen en ontwikkelen steeds meer samen en dat moet uiteindelijk beheerd worden. Hoe geven we dat vorm? Omdat gemeenten steeds meer samenwerken en bijvoorbeeld samen aanbesteden, verandert de relatie tussen gemeenten en leveranciers. Hoe ziet die nieuwe relatie eruit? De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (inmiddels omgedoopt tot commissie Informatiesamenleving) heeft gevraagd om een position paper over de gemeentelijke dienstverlening, waarin bijvoorbeeld wordt omschreven welke mate van standaardisering gemeenten willen. Tot slot gaan gemeenten de Plus 1-gemeente verder uitwerken, het wenkend perspectief van de gemeente van de toekomst.

Voor deze vier thema’s worden de komende tijd door gemeenten position papers opgesteld. Dat is een proces voor en door gemeenten, dus ik nodig u van harte uit om hier aan mee te werken (reageer op dit blog of mail mij op hugo.aalders@vng.nl). De concept papers worden door het College van Dienstverleningszaken na een proces van consultatie met alle gemeenten als standaard voorgedragen op de algemene ledenvergadering van de VNG. Als ze worden aangenomen, dan vormen ze de basis waarop gemeenten samen verder ontwikkelen. Ze geven helderheid voor gemeenten en hun partners, zoals marktpartijen en andere overheden. Ik kijk ernaar uit om hier na de zomer mee aan de slag te gaan!

Hugo Aalders is directeur van VNG Realisatie

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren