Data en ai
Nieuws

Privacy Award voor Publiek Vervoer Groningen Drenthe

man in rolstoel in regionale bus

Publiek Vervoer Groningen Drenthe kreeg op 24 januari de Privacy Award uitgereikt in de categorie ‘toepassing’. Ze slaagden erin de best beschikbare privacybescherming te vinden voor het analyseren van het reisgedrag van mensen met een WMO-indicatie, zonder inzage in hun persoonsgegevens.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is samenwerking met alle gemeenten in Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en de Provincie Groningen en Drenthe. Doel is te komen tot een betaalbaar en toekomstbestendig vervoersnetwerk waarmee ook onbereikbaar gebied weer toegankelijk voor iedereen (sociale inclusie), bij voorkeur op een duurzame manier. De organisatie ziet erop toe dat vervoerders hun contracten goed uitvoeren. Hiernaast fungeert het als kennis- en adviespunt voor doorontwikkeling van de vervoerssystemen. Die kennis baseren ze op de hoeveelheid data waar ze door de brede samenwerking over beschikken. ‘Wat één gemeente alleen niet kan, lukt gezamenlijk wel.’

Dataverzameling

Om dit te kunnen realiseren verzamelt Publiek Vervoer Groningen Drenthe data over verschillende vervoersvormen, waaronder reisbehoeften en reisgedrag. Het delen van persoonsgegevens is echter gevoelig, helemaal als het een kwetsbare groep betreft, zoals in dit geval Wmo-geïndiceerden.
In samenwerking met Roseman Labs (Privacy by Design) is Publiek Vervoer Groningen Drenthe er volgens de jury van de Privacy Awards in geslaagd ‘de best beschikbare privacybescherming te vinden voor het analyseren van reisgedrag zonder inzage in persoonsgegevens van de reizigers van meerdere vervoersorganisaties. Dit in een omgeving waarin dit type analyse nog niet of beperkt wordt toegepast.’

Gerealiseerd met Europese subsidie

Het project werd tussen 2018 en 2022 gerealiseerd met Europese subsidie van Interreg North Sea Region. Concreet ging het om het project Combined Mobility dat zich richtte op het reorganiseren en combineren van verschillende vervoersstromen met als doel duurzaamheid en mobiliteit te vergroten in dunbevolkte gebieden in Europa. Publiek Vervoer Groningen Drenthe leidde het deel gericht op verschillende samenwerkingsplatforms en de integratie van doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer. De output van het project zijn open dataplatforms en gevalideerde concepten van hoe integratie van vervoersvormen en ook andere diensten geïntegreerd aangeboden kunnen worden aan de samenleving.

Privacy Awards

De Privacy Awards werden op 24 januari uitgereikt tijdens de Nationale Privacy Conferentie van Privacy First en ECP. Andere winnaars waren:

  • Jet-Stream: een streamingsdienst die erin slaagde om van de bescherming van de privacy van kijkers een verdienmodel te maken.
  • Privacy Simulatie: een spelvorm waarmee medewerkers op een leuke manier passend leren omgaan met informatie van personen.
  • Oasys Now: een platform waarop patiënten wereldwijd veiliger en sneller kunnen meedoen aan clinical trials (aanmoedingingsprijs).

 

 

 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren