Digitale weerbaarheid
Nieuws

Privacy First maakt bezwaar tegen centrale databank met biometrische gegevens

Stichting Privacy First is niet te spreken over het voornemen van staatssecretaris van Huffelen om met een wijziging van de Paspoortwet alsnog een centrale databank met biometrische gegevens (gezichtsscans en – vooralsnog “tijdelijke” – vingerafdrukken) te ontwikkelen. Wegens privacybezwaren werd de ontwikkeling van die databank begin 2011 stopgezet.

De verplichte afname van vingerafdrukken onder de Paspoortwet vormt volgens de Privacy First nog steeds de meest massale en langst voortdurende privacyschending die Nederland ooit gekend heeft. | Beeld: Shutterstock

In een schrijven aan de staatssecretaris herinnert Privacy First de staatssecretaris er nog eens aan de maatschappelijke weerstand rond 2010. Dat leidde ertoe dat de ontwikkeling van een databank met biometrische gegevens stopgezet werd wegens juridische, politieke, ambtelijke en technische bezwaren. Het lijkt alsof dit inzicht binnen het ministerie verdwenen is, schrijft de stichting, ‘juist op het moment dat de internationale ontwikkelingen ertoe nopen om de historische lessen over de risico’s van centrale bevolkingsregisters niet te vergeten.’

Een overtuigende noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke databank is volgens Privacy First in de concept-memorie van toelichting bij het huidige wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet niet te vinden. De ervaring leert bovendien dat dergelijke databanken in de loop der tijd altijd voor allerlei onvoorziene doelen zullen worden gebruikt en misbruikt (function creep) en dat oorspronkelijke bewaartermijnen steeds verder zullen worden opgerekt. Tenslotte waarschuwen ze dat met een centrale biometrische databank een uiterst riskant target voor kwaadwillenden gecreëerd.

Privacyschending

De verplichte afname van ieders vingerafdrukken onder de Paspoortwet vormt volgens de Privacy First nog steeds de meest massale en langst voortdurende privacyschending die Nederland ooit gekend heeft. Ze verzoeken de staatssecretaris om het onderhavige concept-wetsvoorstel in te trekken en te vervangen door een nieuw wetsvoorstel ter afschaffing van de afname van vingerafdrukken onder de Paspoortwet, ook tegen het Europese beleid in.

Biometrisch foutenpercentage

Een van de argumenten om de afname van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten af te schaffen is het biometrisch foutenpercentage van maar liefst 30%, staatssecretaris Teeven (31 januari 2013). Eerder gaf minister Donner een foutenpercentage van 21-25% toe (27 april 2011). 4. Mede vanwege de hoge foutenpercentages worden de vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten tot op heden vrijwel niet gebruikt, noch in het binnenland, noch aan de landsgrenzen of op luchthavens. Privacy First vraagt zich af hoe hoog deze foutenpercentages anno 2022 zijn?

Klik HIER voor de brief van Privacy First aan de staatssecretaris

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren