Blog

Privacy is een grondrecht

Functionarissen gegevensbescherming zijn in het eerste jaar vooral bezig zijn met bewustwording en advies: ze noemen hun organisaties veelal nog ‘onbewust en onbekwaam’.

Privacy is een grondrecht waarvan we samen hebben vastgesteld dat die beter beschermd moet worden in dit digitale tijdsgewricht. Daar waren de pakweg tweehonderd functionarissen gegevensbescherming het gisteren (donderdag 1 november) roerend over eens tijdens het eerste FG-Café dat iBestuur organiseerde met CIP en VNG Realisatie.

Daarom ook werd de AVG op 25 mei van kracht en de functie van fg in het leven geroepen. De urgentie is onverminderd: de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg al 6500 klachten en tips binnen, en er werden in de eerste tien maandan van het jaar 13.000 datalekken gemeld.

Interessante constatering ook dat de fg’s in het eerste jaar vooral bezig zijn met bewustwording en advies: ze noemen hun organisaties veelal nog ‘onbewust en onbekwaam’. De AVG wordt bij veel overheden nu eigenlijk pas geïmplementeerd, met de komst van de fg. CIP hield een enquête op weg naar het FG-Café waaruit bleek dat de fg’s slechts 4 procent van hun tijd bezig zijn met toezicht houden en 38 procent met het adviseren van de organisatie. Bovendien heeft 42 procent van de fg’s geen eigen budget wat onafhankelijk toezicht lastig maakt. Daarnaast moet de fg beoordelen of de AVG goed wordt nageleefd, maar oordeelt daarmee ook indirect over het eigen functioneren. Allemaal groeistuipjes: er lag een heel pakket verbetermaatregelen op tafel waar de AP voor openstaat.

Het grootbedrijf heeft de finesses van de AVG natuurlijk al weer veel beter in de vingers. Dat bleek half oktober maar weer eens tijdens het Generation Discover festival dat Shell in Den Haag voor kinderen van de basisschool organiseerde. Schoolkinderen die met hun klas naar het festival gingen, moesten een verklaring tekenen waarin ze afstand deden van privacyrechten en daarmee van hun portretrecht. Je zou zo maar kunnen bedenken dat Shell de beelden van de enthousiaste kinderen wil inzetten bij campagnes om het imago te vergroenen. Ouders die verhaal willen halen, moeten flink doorzetten. Het contract was opgesteld volgens het Engels recht en er stond expliciet dat alléén rechtbanken in Engeland en Wales bevoegd zijn.

Meerdere ministeries waren aanwezig op het festival en de minister van privacy hield naar verluidt een speech waarin hij de kinderen op het hart drukte om toch vooral online hun privacy te beschermen.

Peter Lievense is hoofdredacteur van iBestuur

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren