Blog

Privacy-schizofrenie

Ik ben wel benieuwd of ik de enige met deze diagnose ben en zou eens met lotgenoten in contact willen komen. Ik hoor ook graag wat uw medisch advies luidt.

Bent u bekend met de diagnose privacy-schizofrenie? Ik was dat tot voor kort niet. Maar nu is bij mij de diagnose toch echt gesteld. Ik heb sinds enkele weken te kampen met privacy-schizofrenie. Deze ziekte heeft twee uitingsvormen. De eerste is dat ik mijn eigen privacy normen en waarden volledig aan mijn laars lap, zodra ik me op het wereldwijde web begeef. De tweede is dat ik vind dat er voor de overheid andere privacy-spelregels gelden dan voor het bedrijfsleven.

Om bij die eerste uitingsvorm te beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat persoonlijke gegevens niet zomaar opgeslagen, bewerkt en gedeeld mogen worden. Het gaat immers om mijn persoonlijke gegevens. Eigenlijk vind ik het helemaal niet prettig dat ik overal mijn digitale sporen achterlaat. Via Facebook, door te reizen met het OV, door bij de AH mijn bonuskaart te gebruiken, et cetera. Toch doe ik het allemaal, en maar wat graag ook. Als ik erover nadenk, kan ik mij er wel boos om maken. Mogen bedrijven en overheden zomaar mijn gegevens bijhouden en voor eigen doeleinden gebruiken? Maar heb ik eigenlijk wel een alternatief? Of dwingt het gemak, de technologie en de fun me gewoon in een bepaalde richting? Ik ben in ieder geval niet sterk genoeg om afscheid te nemen van Facebook en mijn OV-kaart. De koopjes van de AH laat ik ook niet schieten.

Vervolgens is daar ook nog die tweede hardnekkig uitingsvorm van mijn privacy-schizofrenie. Ik stel aan de overheid andere eisen dan aan het bedrijfsleven. Ik lig er niet wakker van hoe Google en Facebook met mijn gegevens hun geld verdienen. Dat zou ik waarschijnlijk wel moeten doen, maar ach, ik kan er toch niks tegen doen, dus doe ik het maar niet. Maar zodra het om de overheid gaat, schrik ik wakker. Gaat er met het delen of de beveiliging van informatie iets mis, dan is mijn vertrouwen gelijk tot beneden het vriespunt gedaald.

Privacy-schizofreen dus. Je eigen privacynormen en -waarden met de voet treden en een gespleten persoonlijkheid als het gaat om overheid en bedrijfsleven. Daar ben je lekker mee. Ik ben wel benieuwd of ik de enige met deze diagnose ben en zou eens met lotgenoten in contact willen komen. Ik hoor ook graag wat uw medisch advies luidt. Alvast bedankt.

 • Jan van Til | 4 april 2013, 12:07

  Een prima remedie voor privacy-schizofrenie is het aanleggen van een hedendaagse meetlat waarlangs we privacy leggen en inmeten. Met gevoel voor understatement: de huidige privacywetgeving voldoet al geruime tijd niet meer.

  Als nieuw funderend uitgangspunt is “Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon” uitermate helder en geschikt. Ja, klopt, dat behoeft nuancering. Ten behoeve van evenwichtig maatschappelijk informatieverkeer is het, bijvoorbeeld, ronduit ongewenst dat iemand zijn geboortedatum wijzigt. Ook zelfbeschikking vereist natuurlijk vorm – al was het maar door uitzonderingen vast te leggen.

  Met het “Manifest voor informatieverkeer” – zie http://www.forumstandaardis… – is alvast een stevige aanzet voorhanden om privacy-schizofrenie effectief te lijf te gaan. Kijk zelf maar eens – graag ook naar bijlage 2! Genoemd manifest is opgenomen in de bundel “Interoperabel Nederland”: http://www.forumstandaardis…

 • Joep Schulten | 5 april 2013, 18:13

  Hoi Ellen,

  Allereerst mijn complimenten voor je blog. Heb het met plezier gelezen. Ben echter wel van mening dat je van de overheid meer mag verwachten dan van het bedrijfsleven als het om bescherming van de privacy gaat. Dat veel mensen geen problemen hebben met het te grabbel gooien van hun ‘eigen’privacy moet niet betekenen, dat de overheid er dus een andere standaard op na mag gaan houden. De gevaren die het ‘loslaten’ van de privacyregels door de overheid zouden kunnen betekenen voor bijv. de ‘democratie’ of andere ‘grondrechten’ zijn evident. Daarom een andere benadering van de overheid door jou voor wat betreft de bescherming van je privacy is dus volledig gegrond!

 • Ellen Boschker (PBLQ Zenc) | 8 april 2013, 13:21

  Fijn dat ik lotgenoten heb. Dank voor jullie advies. Dat ik ik met veel plezier gelezen heb. Het manifest heb ik ook bij andere lotgenoten onder de aandacht gebracht, in de hoop op meer steun en toeverlaat. Op basis van jullie reacties, stel ik het volgende medisch advies samen. Voor eigen dokter spelen, moet kunnen in deze tijd, dacht ik zo.

  Eerste hulp bij privacy-schizofrenie
  “Gezien u zelf niet bij machte bent om u ziekte te lijf te gaan en de voorliggende wet- en regelgeving u daarin niet ondersteunen, dient de overheid u te beschermen en (uw positie) te versterken. Een herziening van de grondwet is hiervoor nodig. Wellicht zou de overheid ook nadere regels aan het bedrijfsleven kunnen stellen.”

  Hebben jullie nog nuanceringen of aanvullingen? Misschien kan ik op basis daarvan een vervolgblog schrijven. Wederom alvast dank.

 • Jan van Til (Information Roundabout) | 11 april 2013, 20:14

  Als we dan toch voor eigen dokter spelen…

  De overheid dient eerst en vooral een level playing field te creëren/te bewaken/te sanctioneren/in stand te houden voor alle onderscheiden deelnemers aan maatschappelijk (informatie)verkeer: burgers, bedrijven, overheden en tal van andere maatschappelijke (rechts)personenverbanden. Dit alles met het oog op evenwichtige, robuuste en duurzame onderlinge verhoudingen (informatierechten/-plichten) in moderne en vernetwerkte informatiemaatschappij. En daarvoor is inderdaad een herziening va de grondwet nodig: een moderne set informatieverkeersregels zeg ook maar. En daarvoor bieden manifest en voorstel tot herziening van de grondwet alvast een intrigerende start; nogmaals de link: http://www.forumstandaardis… .

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren