Digitale toekomst eu
Nieuws

Raad van de Europese Unie stemt in met herziening eIDAS-verordening

EU-lidstaten moeten tegen 2026 een digitale identiteitsportefeuille beschikbaar stellen en ID-wallets van andere lidstaten accepteren. | Beeld: Shutterstock

De Raad van de Europese Unie heeft gisteren ingestemd met het Europese raamwerk waarbinnen nationaal erkende ID-wallets binnen de EU gebruikt kunnen worden. Hiermee wordt het voor burgers en bedrijven in de toekomst mogelijk om met een gratis en erkende ID-wallet in contact te treden met overheidsinstanties, maar ook met banken of webwinkels. De eIDAS-verordening zal naar verwachting in werking treden vanaf eind april 2024. 

De exacte datum waarop dat mogelijk wordt, hangt af van de uitwerking van de technische details die de komende periode op Europees niveau worden vastgesteld. De definitieve herziene verordening zal naar verwachting binnen enkele weken in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd. Het wordt van kracht 20 dagen na publicatie.

Per 2026 nationale wallets

Volgens de nieuwe wet moeten de EU-lidstaten tegen 2026 een digitale identiteitsportefeuille beschikbaar stellen en digitale ID-wallets van andere lidstaten accepteren. Bovendien moeten wallets gratis validatiemechanismen bieden om de authenticiteit en de geldigheid van de wallet en de identiteit van de vertrouwende partijen te verifiëren.

Gratis en vrijwillig

Uitgifte, gebruik en intrekking moeten kosteloos zijn voor alle natuurlijke personen. De portemonnee moet vrijwillig blijven. Mensen die ervoor kiezen deze niet te gebruiken, moeten gebruik kunnen maken van alle diensten van overheden en bedrijven.

Open Source

De code van de portemonnee is in principe open source zijn, maar de lidstaten hebben enige speelruimte om bepaalde componenten die niet op het apparaat van een gebruiker staan ​​vertrouwelijk te houden. En er moet consistentie zijn tussen Europese Digitale Identiteitsportefeuilles als vorm van eID en het systeem waaronder portefeuilles worden uitgegeven.

Nederlandse ID-wallet

Het Programma EDI-stelsel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een open source voorbeeld ID-wallet en aan het Nederlandse EDI-stelsel. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waar burgers, wetenschappers en bedrijven vragen kunnen stellen, ideeën kunnen presenteren en zorgen kunnen delen.

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren