Nieuws

20 miljoen euro extra voor informatiehuishouding

Het kabinet investeert ruim 20 miljoen euro extra in het op orde brengen van de informatiehuishouding van het Rijk. Dat staat in de Begroting 2023. In de Miljoenennota staat hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Er wordt flink geïnvesteerd in de verbetering van de informatiehuisding bij het Rijk. | Beeld: Shutterstock

Diverse initiatieven moeten de informatiehuishouding bij de overheid op orde brengen.

Openbaarmaking

Zo moet het project Openbaarmaking leiden tot een transparantere overheid door kaders, instructies en ondersteuning te bieden rondom actieve openbaarmaking, passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Sinds vorig jaar moeten beslisnota’s bij Kamerstukken over beleidsvorming en wetgeving naar de Kamer worden meegestuurd.

Dit najaar moeten ook Kamerstukken over voortgang, kennisdeling, begroting en internationale en Europese onderhandelingen actief openbaar worden gemaakt.

Open op Orde

In het kader van het actieplan ‘Open op orde’ hebben overheden plannen gemaakt voor de de verbetering van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Dit in reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren