Artikel

Arre Zuurmond: “Oppassen voor makkelijke oplossingen”

Arre Zuurmond is aangesteld als Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Hoe ziet hij zijn nieuwe job? Wat hoopt hij te brengen? “Ik moet echt nog verkennen. Het is een bijna allesomvattende opgave, informatieverwerking is immers de motor van de overheid, en we moeten oppassen voor makkelijke oplossingen."

Arre Zuurmond is Regeringscommissaris Informatiehuishouding | Beeld: Rijksoverheid

Wat zijn uw verwachtingen?
“Ik verwacht veel hardwerkende, toegewijde professionals te ontmoeten, die alles op alles zullen zetten om deze gigantische opgave tot een goed einde te brengen. Ook verwacht ik tegenstellingen aan te treffen, omdat de posities, opdrachten, werkwijzen en belangen in een overheid nu eenmaal niet altijd parallel lopen (en dat is tot op zekere hoogte juist goed en/of juist de bedoeling).

Daarnaast verwacht ik achterstanden aan te treffen, de informatievoorziening (Div-functies e.d.) is lange tijd qua kennis, aandacht en budget onderbedeeld geweest. Ook archivering heeft lange tijd binnen een aantal departementen en diensten niet de aandacht gehad die het verdient.

En tot slot verwacht ik rijksbrede knelpunten in termen van beschikbare capaciteit (kennis/menskracht), interoperabiliteit, standaarden en normering.”

Wat hoopt u zelf te brengen?
“Ik heb twee dagen per week, mijn taak is aanjagen, politiek bestuurlijk draagvlak houden of creëren, en de informatiehuishouding helpen op een hoger plan te brengen. Als Regeringscommissaris heb je een vrijere rol, enerzijds in ambtelijk opzicht: ik ben door de ministerraad benoemd en dus niet van 1 departement, en kan op die manier onafhankelijker, maar ook overstijgender acteren. Anderzijds ben ik vrijer omdat ik ook makkelijk naar buiten kan treden. Ik kan Kamerleden opzoeken, ik kan journalisten of partijen als de Open State Foundation makkelijker benaderen, en op die manier makkelijker van buiten naar binnen werken.

“Ik denk meer in zwermen en netwerken, dan in legers en strakke sturing.”

Tot slot, ik ben oud ombudsman, ooit cum laude gepromoveerd op ICT bij de overheid, en mijn hele leven werkzaam geweest op het terrein van verbetering van de kwaliteit van de overheid, met een soms wat nerdy tic voor ict-gedreven innovaties. De kennis en kennissen die ik heb opgebouwd, helpen mij om snel de inhoud te begrijpen en daarvoor de nodige verbindingen, binnen en buiten, te leggen.

Als persoon ben ik iemand die graag hard op de bal speelt, maar zacht op de relatie probeert te zijn. Ik schuw het conflict niet, durf de moeilijke vragen te stellen, en ben praktisch en resultaatgericht. Nee is bijna altijd geen antwoord. De opdracht die ik heb, kan ik nooit in mijn eentje klaren, ik zoek met een klein team daarom naar verbindingen, probeer partijen bij elkaar te brengen, en grote groepen professionals enthousiast te maken om gezamenlijk de i-professie binnen de rijksoverheid te verbeteren. Ik denk meer in zwermen en netwerken, dan in legers en strakke sturing.”

Hoe gaat de komende tijd eruit zien?
“Ik moet echt nog verkennen. Het is een bijna allesomvattende opgave, informatieverwerking is immers de motor van de overheid, en we moeten oppassen voor makkelijke oplossingen. ‘Als je haast hebt, moet je de tijd nemen’ heb ik geleerd. We moeten tijd nemen en hebben om de juiste vragen te leren stellen. Want wat heb je aan een goed antwoord op de foute vraag?

Tegelijkertijd geldt: ‘leren is proberen’. Ik ben geen intellectueel die lange tijd in de nota’s, boeken, en beschouwingen blijft rondneuzen. Ik ben niet van de afdeling conceptuele bellen blazen. Maar, niks is zo praktisch als een goede theorie, en ik ga direct beginnen met een aantal interventies. Leren doe je onderweg, samen, door te proberen, te reflecteren en te leren.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren