Nieuws

Handreiking voor het duurzaam digitaal toegankelijk maken van pdf’s

Eén van de grootste problemen rondom duurzaam digitale toegankelijkheid zijn pdf-bestanden. Ze voldoen niet aan de eisen en standaarden waar documenten sinds 2018 aan moeten voldoen. En dit aantal blijft stijgen. Er is nu een handreiking beschikbaar om pdf’s toegankelijk maken, maar op de langere termijn is het de bedoeling dat de output van pdf’s wordt beperkt.

In de handreiking worden handvatten geboden waarmee een aanpak gerealiseerd kan worden om informatie in pdf’s zo toegankelijk mogelijk te maken. | Beeld: Shutterstock

Handreiking downloaden

Uitsluitend digitaal toegankelijke pdf’s creëren ‘vraagt om een organisatiebrede aanpak’, valt te lezen in de handreiking. De huidige situatie moet in kaart worden gebracht. Waarom zijn er bijvoorbeeld ontoegankelijke pdf’s in de organisatie en waar komen die vandaan? En er moet een aanpak worden bedacht om nieuwe pdf’s direct voor iedereen digitaal toegankelijk te maken. ‘Zorg dat ook bestaande, al gepubliceerde pdf’s digitaal toegankelijk worden: dit is wettelijk verplicht.’

Rijksbrede contentstrategie

Het is een tijdelijke handreiking, benadrukt het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) dat de handreiking opstelde. Het is op de langere termijn de bedoeling dat de output van pdf’s zoveel mogelijk wordt beperkt. ‘Uiteindelijk moet de strategie bijdragen aan een rijksbrede contentstrategie, waarin staat hoe we deze content zoveel mogelijk digitaal toegankelijk gaan maken.’

Digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 moeten overheidsorganisaties hun websites, apps en kantoorbestanden digitaal toegankelijk aanbieden volgens het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Zo kunnen ook mensen met een visuele of auditieve beperking deze informatie raadplegen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren