Overheid in transitie
Nieuws

Nieuw platform open-overheid.nl voor professionals

Op 20 september 2022 is de nieuwe website Open-overheid.nl gelanceerd. Dit is een initiatief van het Programma Open Overheid in samenwerking met ondersteunende organisaties binnen het Rijk. De website voorziet in het volledige aanbod van instrumenten, diensten en kaders waarmee rijksorganisaties aan de slag kunnen. De site is de basis voor het werken aan een open overheid.

De website is bedoeld voor professionals die binnen het Rijk werken aan een open overheid. | Beeld Shutterstock

Het programma heeft tot doel om de openheid van de Rijksoverheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren. Door ruimer en actiever overheidsinformatie te delen, neemt de transparantie rondom beleidskeuzes toe. Openheid draagt ook bij aan het goed functioneren van de overheid. Een goede informatiehuishouding stelt de Rijksoverheid daarbij in staat om op een betrouwbare en transparante wijze haar taken uit te voeren. Tot en met 2026 wordt daarom ook de rijksbrede verbeteroperatie ‘Open op Orde’ uitgevoerd. Journalisten, burgers en onderzoekers worden zo beter en sneller geholpen.

Ga naar de website open-overheid.nl

Voor programmamanagers, projectmanagers en informatiespecialisten

De website is bedoeld voor professionals die binnen het Rijk werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectmanagers, informatiespecialisten, communicatieadviseurs en juristen. “Het is een gereedschapskist waar professionals uit kunnen pakken wat ze nodig hebben”, zegt Manuela Fun, projectleider van de nieuwe website. “De een heeft behoefte aan een handreiking, de ander aan kaders, informatie over wetgeving, opleidingsaanbod of communicatietools om in te zetten binnen de eigen organisatie. De ondersteunende organisaties waaronder het Nationaal Archief, Doc-Direkt en Uitvoeringsbedrijf Rijk (UBR) en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) hebben hun eigen dienstverlening op het gebied van de informatiehuishouding. Door de krachten te bundelen, bieden we straks alle relevante informatie en tools op één centrale plek aan. Een informatieprofessional kan dan op een eenvoudig en toegankelijk manier snel een overzicht krijgen van hetgeen er binnen het Rijk aangeboden wordt. En deze site helpt om te verduidelijken wat de samenhang is tussen het aanbod van de ondersteunde partijen, maar ook wat de verschillen zijn. Door samen op te trekken, voldoen we aan de behoefte van de doelgroep.”

Je vindt er nu al handige tools, kaders, diensten en handreikingen van verschillende organisaties overzichtelijk bij elkaar.

Onderwerpen die van toepassing zijn op het verbeteren van de informatiehuishouding en het streven naar een open overheid, zoals openbaarmaking en e-mailarchivering staan centraal en leiden de bezoeker naar bijbehorend aanbod. De site wordt nog verder aangevuld, maar je vindt er nu al handige tools, kaders, diensten en handreikingen van verschillende organisaties overzichtelijk bij elkaar. Naar verwachting is de website voor het eind van het jaar zo goed als compleet.

Aanzetten tot nadenken

“Los van het aanbod willen we bezoekers van de website ook aanzetten tot nadenken. Want wat betekent het nou echt om als ambtenaar en organisatie open en transparant te zijn? En welke vraagstukken horen daarbij? Open-overheid.nl zet mensen aan tot denken en doen. De koppeling die we maken met Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) biedt bovendien de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan en praktijkvoorbeelden uit te wisselen”, aldus Manuela Fun.

Programma Open Overheid

Programma Open Overheid is een samenwerking van het Nationaal Archief, Uitvoeringsbedrijf Rijk, Doc-Direkt en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Op de hoogte blijven of meepraten? Abonneer je voor de nieuwsbrief van open-overheid of volg de LinkedIn-pagina.

Manuela Fun, projectleider van de nieuwe website

open-overheid.nl

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren