Data en ai
Nieuws

Project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie (BODO) pakt door

Het Strategisch Beraad is op 21 september akkoord gegaan met het Plan van Aanpak van project BODO (Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie). Daarnaast is ingestemd met voortzetting van het project in 2022.

“Voortzetting van het project komend jaar betekent dat we meer tijd en ruimte hebben om de voorgenomen pilots (Overzicht & Inzicht en Zoeken & Opruimen) uit te voeren”, zegt projectleider Ben van den Brande. “Ook kunnen we daar de vruchten van plukken in de vorm van kennisdeling en producten. Daarnaast ontstaat er gelegenheid om een aantal thema’s (weer) op te pakken die nu op de plank waren gezet. Niet in de laatste plaats kan er dan ook weer aandacht zijn voor overbrenging zelf!”

Het project Bevordering Overbrengen Digitale Overheidsinformatie richt zich op het opdoen van ervaringen met – en het vergaren van kennis over – het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief door organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat daarbij niet alleen om het overbrengen zelf maar ook om het voldoen aan de randvoorwaarden om tot overbrenging over te kunnen gaan. Binnen het project wordt dit aangeduid met ‘archieven op orde’.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren