Personalia

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

Rianne Blacquière start per 1 augustus als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze werkt nu nog bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op.

Rianne Blacquière | Beeld: Algemene Bestuursdienst

De concerndirectie Informatiebeleid vervult binnen IenW een leidende rol op het vlak van digitalisering en integrale beveiliging. De directie heeft drie hoofdtaken: strategievorming, kaderstelling en control. De directie staat aan de lat om risico’s rondom digitalisering (zoals cybercrime) te verkleinen en compliance te verbeteren.

Rianne was eerder kwartiermaker van het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en begeleidde de implementatie van de AVG bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij werkt al ruim 20 jaar rijksbreed als (programma)manager op het veiligheids-, zorg- en informatiedomein.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren