Overheid in transitie
Nieuws

‘Richt een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening op’

Er moet een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening (RDD) komen. Dat is één van de belangrijksre aanbevelingen die Daan Rijsenbrij en Guido Bayens doen in het Manifest Ontwikkeling Digitale Overheid. Het manifest, dat aangeboden is aan Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib, komt voort uit de bijdragen die Rijsenbrij kreeg van meer dan honderd deskundigen op een oproep om oplossingen aan te dragen voor de problematiek die al jarenlang speelt bij grote projecten voor overheids-IT.

Beeld: Frank Magdelyns / Pixabay

Volgens Rijsenbrij en Bayens staat de overheidsdienstverlening onder druk. Enerzijds door problemen bij uitvoeringsorganisaties van de overheid. Anderzijds heeft de overheid verstrekkende ambities geformuleerd om Nederland voorop te laten lopen als het gaat om de inzet van moderne informatietechnologie. “De combinatie van deze twee zaken roept spanning op”, aldus de opstellers van het manifest.

Met behulp van en geïnspireerd door zeer vele opmerkingen in een aantal blogs over de IT bij de overheid, heeft Rijsenbrij eind 2019 een discussiestuk geschreven, dat tot veel inhoudelijke bijdragen heeft geleid. Volgens Rijsenbrij hebben echter veel van die bijdragen een te hoog specialistisch karakter voor politici en de ambtelijke top en vandaar dat besloten is tot het formuleren van het manifest. “Het manifest biedt ook voor bestuurders en politici herkenbare uitgangspunten voor de digitalisering van de overheidsdienstverlening.” Het manifest is ‘opgeknipt’ in een vijftal thema’s:

  • Overheidsdienstverlening
  • Dienstverleningsprocessen
  • Data en dataverwerking
  • Informatietechnologie
  • Besturing

Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening

Een van de opvallendste aanbevelingen uit het manifest is de oprichting van een Rijksdienst voor Digitale Dienstverlening (RDD). Volgens Rijsenbrij en Bayens moet de RDD onder meer ondersteuning bieden aan uiteenlopende bestuurlijke overleggen over de ‘Agenda Digitalisering Overheidsdienstverlening’. “Het doel hiervan is een vorm van afstemming te bewerkstelligen, waardoor een meer consistent geheel van beslissingen ontstaat.” Verder dient, volgens Rijsenbrij en Bayens, het RDD een Bureau Architectuur Digitalisering Overheidsdienstverlening te kennen, waarin de afdeling Architectuur van ICTU en het Forum Standaardisatie worden opgenomen. “De rol van dit bureau is het opstellen en actueel houden van architectuurrichtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening door de overheid.”

De RDD dient ook een vooraanstaande adviserende rol te spelen bij nieuwe initiatieven op het gebied van Digitale Overheidsdienstverlening (wetgeving, prioritering, ontwerpkeuzes en risico’s). “Vanuit de aanwezige kennis en het actuele overzicht van lopende en voorgenomen initiatieven kan de RDD beslissers op het niveau van Rijk, uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten adviseren.” Ook wordt de RDD de meer structurele positie voor audit-initiatieven, waaronder het Bureau ICT Toetsing (BIT) en stimuleert het de professionalisering van alle betrokkenen door het bestaande aanbod in kaart te brengen en waar nodig initiatieven te nemen om dit te actualiseren en aan te vullen. “Al met al ontwikkelt de RDD zich tot een hoogwaardig en gezaghebbend expertisecentrum voor de verdere ontwikkeling van de Digitale Overheidsdienstverlening.”

Manifest ‘Ontwikkeling Digitale Overheid’
Brief aan Kamervoorzitter Arib

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren