Overheid in transitie
Nieuws

Rijk stopt met Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Arre Zuurmond leunt tegen zijn bureau aan
Arre Zuurmond | Beeld: De Beeldredaktie

Het Kabinet gaat het instellingsbesluit van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding niet verlengen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Het is nu tijd om in te zetten op structurele verbetering.’

De functie van Regeringscommissaris Informatiehuishouding werd vervuld door Arre Zuurmond, die inmiddels zijn werkzaamheden heeft neergelegd wegens privéomstandigheden. De functie werd bedacht naar aanleiding van het vernietigende rapport ‘ongekend onrecht’, waarin alle structurele gebreken die hebben geleid tot de toeslagenaffaire werden beschreven. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding moest aan de slag om verbeteringen van de informatiehuishouding bij het Rijk te coördineren en aan te jagen.

Alom waardering

Van Huffelen is lovend over de afgelopen periode, waarin Zuurmond zijn rol als aanjager en boegbeeld van de verbeteroperatie voor de informatiehuishouding heeft vervuld. ‘Alom is waardering voor zijn onafhankelijke, deskundige en kritische blik en zijn toegevoegde waarde om als boegbeeld het onderwerp hoog op de maatschappelijke agenda te houden.’

De Regeringscommissaris werkte aan de verbetering en transitie van de informatiehuishouding met belangrijke speerpunten over onder andere gegevensdeling, ICT-architectuur, openbaarheid, kennisuitwisseling binnen het Idomein, het moderniseren van digitale werkomgevingen voor ambtenaren en het adresseren van de fragmentatie van wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeheer.

‘Inzetten op structurele verbetering’

Hoewel Van Huffelen positief is over de afgelopen 1,5 jaar is er toch besloten om niet te verlengen. Dat gebeurt op basis van de twee externe adviezen en de eigen reflectie van de Regeringscommissaris. Het is belangrijk dat de rijksoverheid nu eigen verdere verantwoordelijkheid en regie neemt, zo schrijft van Huffelen. Daarbij past volgens haar niet een verlenging van de huidige functie van Regeringscommissaris Informatiehuishouding. ‘In lijn met de twee adviezen en de reflectie van de Regeringscommissaris zelf, vind ik het nu tijd om in te zetten op het realiseren van structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de rijksoverheidsorganisaties.’

 

De Regeringscommissaris pleit zelf voor een Minister van Digitale Zaken en Overheidstransformatie.
Alexandra van Huffelen

Mogelijke vervolgstappen

De Regeringscommissaris is er volgens Van Huffelen van overtuigd dat een integraal beeld en sturing nodig is om tot een betere informatiehuishouding en daarmee een betere overheid te komen. “Dit vereist volgens de Regeringscommissaris dat er verder dan de Archiefwet en de Wet open overheid moet worden gekeken.” De adviezen voor een vervolgstap verschillen momenteel. Een optie is om de speerpunten en activiteiten van de Regeringscommissaris te beleggen in de lijn, terwijl het ACOI een Nationaal Coördinator Uitvoering Openbaarheid wil aanstellen. De Regeringscommissaris pleit zelf voor een Minister van Digitale Zaken en Overheidstransformatie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren