Data en ai
Nieuws

Rotterdam ontwikkelt Open Urban Platform met Digital Twin

Rotterdammers kunnen straks gebruik maken van allerlei slimme toepassingen en services. | Beeld: Shutterstock

De gemeente Rotterdam onderzoekt de kansen en bedreigingen van digitalisering op de nieuwe werkelijkheid van de stad, rekening houdend met de behoeften van bewoners, ondernemers, bezoekers en de eigen maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering, inclusiviteit, mobiliteit en huisvesting. Met een digitaal ecosysteem waarin data tussen alle deelnemers kan stromen en nieuwe toepassingen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worde ontwikkelt de gemeente een digitale infrastructuur dat gebaseerd is op nieuwe inzichten en – technologieën en nieuwe vormen van samenwerken. Het Open Urban Platform wordt heen plek voor inwoners, bedrijven en instellingen waar iedereen samen kan komen om elkaar te ontmoeten.

Realtime data

Door realtime data aan een 3D model van de gemeente met vaste fysieke objecten, zoals huizen, bomen, bankjes, te koppelen, kunnen slimme diensten ontwikkeld worden. In de Digital Twin kan je straks bijvoorbeeld zien of er nog plek is op een parkeerplaats. Je kunt een vergunningstraject sneller doorlopen doordat je direct kan zien wat er wel en niet mag. Maar ook bijvoorbeeld – nog voordat er een paal de grond ingaat – ervaren wat die nieuwe woontoren doet met jouw zonlicht. Al deze slimme toepassingen gaan bijdragen aan een mooier, leefbaarder, weerbaarder en veerkrachtiger Rotterdam, denk de gemeente.

Aanbesteding

De gemeente schreef een Europese aanbesteding uit. Future Insight is samen met partner Capgemini als winnende partij uit de bus gekomen voor het ontwikkelen, lanceren, exploiteren en het platform met Digital Twin. Beide partijen gaan een overeenkomst aan voor de komende tien jaar.

Urban Platform

Er wordt een Open Urban Platform (OUP) ontwikkeld. Dit is de onderliggende digitale infrastructuur die ervoor zorgt dat ze in Rotterdam digitaal met elkaar verbonden worden en data kunnen uitwisselen vanuit een gedeelde werkelijkheid; de Digital Twin. Het platform wordt gevoed door verschillende databronnen en maakt het mogelijk om data te delen.
Het platform wordt de komende jaren stap voor stap opgebouwd en uitgerold. Daarbij gaan Future Insight en gemeente Rotterdam in gesprek met andere organisaties binnen en buiten gemeente Rotterdam om het platform tot een succes te maken.

Open data standaarden

Het Open Urban Platform wordt volledig ontwikkeld met flexibele technische componenten (MIM’s) die met elkaar verbonden zijn middels vastgestelde open koppelvlakken (PPI’s). Hierdoor wordt het platform heel flexibel, veilig, open en schaalbaar. Leveranciers en producenten van zowel data als software services kunnen gaan aansluiten wanneer zij ook gebruik maken van deze open aanpak en standaarden. Zo kunnen allerlei slimme toekomstige tools gekoppeld gaan worden, waarbij het risico op een vendor lock-in geminimaliseerd wordt.

  • miranda verweijen Syntrophos Shared service center voor diverse gemeente en waterschap | 20 januari 2023, 11:55

    Syntrophos is op het gebied van 3D meshdata en digital twin ook gestart om de beschreven diensten uit dit stuk beschikbaar te stellen, wij kijken graag mee als shared service center voor gemeente Nissewaard en Voorne aan zee

  • Vincent Hoek | 4 februari 2023, 20:22

    Een City Digital Twin is een virtuele representatie van een stad, gebruikt voor planning, analyse en visualisatie, maar de vraag is van wie de data blijven en hoe de relaties tussen de data kunnen worden gevaloriseerd en bij wie die valorisatie ligt. Real time data in een 3D model presenteren is grappig, maar het wordt pas echt leuk als je met synthethische data ook alternatieve scenario’s kunt evalueren.
    City Digital Twin met behulp van platforms zijn doorgaans bedrijfseigen oplossingen, wat betekent dat ze door één organisatie worden gebouwd en onderhouden. Ze vertrouwen vaak op eigen dataformaten en technologieën en bieden een gesloten ecosysteem waar gebruikers beperkt zijn tot de functionaliteit en diensten die door het platform worden geleverd. Hier wordt gelukkig geprobeerd om dat niet te doen, maar het kan nog beter en zonder al te veel moeite. Een City Digital Twin met behulp van de internationale dataspaces-benadering biedt een op open standaarden gebaseerde oplossing, gebouwd op een consortium van internationale standaardisatie-organisaties en technologiebedrijven. Deze aanpak is al direct gericht op het bieden van een meer interoperabele en duurzame oplossing, waarbij gegevens kunnen worden gedeeld tussen verschillende belanghebbenden en systemen, en waarbij gebruikers niet gebonden zijn aan één enkele leverancier. Je hoefde dus al niet aan te besteden. De internationale dataspaces-benadering vergemakkelijkt ook de integratie van meerdere gegevensbronnen, waardoor een completere en nauwkeurigere weergave van de stad ontstaat. Open Urban Platform (OUP) met Minimal Interoperable Models (MiM’s) en Publicly Provided Information (PPI) kan al direct worden verbeterd door integratie met NGSI-LD, een datamodel en API-standaard voor het Internet of Things (IoT) ontwikkeld door de FIWARE Foundation (www.fiware.org) NGSI-LD biedt een standaardmanier om IoT-gegevens weer te geven en te beheren, waardoor OUP gegevens uit meerdere bronnen kan integreren, waaronder IoT-apparaten, sensoren en systemen. Dit verbetert de nauwkeurigheid en volledigheid van de OUP-representatie van de stad, waardoor het gemakkelijker wordt om gebruiksscenario’s zoals real-time monitoring, simulatie en besluitvorming te ondersteunen. Bovendien biedt NGSI-LD een gestandaardiseerd query- en meldingsmechanisme, waardoor OUP eenvoudig toegang zou kunnen krijgen tot IoT-gegevens en deze in realtime kan verwerken. Dit kan OUP al direct helpen om sneller en effectiever in te spelen op veranderingen in de stedelijke omgeving, maar opent ook het speelveld van de Digitale Stad van een fancy presentatielaag tot een interactieve markt van waardevolle toevoegingen met eerbied voor eigen businessmodellen en frisse waardeketens. Bovendien kan het gebruik van een algemeen aanvaarde open standaard, zoals NGSI-LD, de interoperabiliteit van de OUP met andere systemen vergroten, waardoor het gemakkelijker wordt om gegevens uit te wisselen met andere platforms en applicaties. Dit vergroot de algehele waarde en bruikbaarheid van de OUP voor zijn gebruikers al vanaf het begin. Is die openheid er al?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren