Artikel

Proactief werk maken van de warmtetransitie

Beeld: Shutterstock

De Nederlandse gemeenten staan voor een gigantische verduurzamingsopgave. Eén van de stappen op weg naar verduurzaming is de afhankelijkheid van aardgas in de warmtevoorziening terugschroeven. Een enorme klus, waarbij gemeenten en hun inwoners samen moeten optrekken.
Het warmtetransitievolgsysteem van Salesforce is de perfecte tool om daarbij te helpen. Joris Jan Goos, Strategic Account Executive Public Sector bij Salesforce Nederland, vertelt waarom.

De energietransitie, en daarbinnen de warmtetransitie, is al jaren een hot topic in bestuurlijk Nederland. De transitie is cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelen. Daarom is in het Klimaatakkoord onder meer afgesproken dat 7 miljoen woningen in 2050 geen aardgas meer gebruiken. 2050 lijkt ver weg, maar het eerste tussendoel is dat zeker niet. Al in 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn. Joris Jan Goos plaatst de overweldigende cijfers in perspectief: ‘2050 lijkt inderdaad ver weg, daardoor is het doel snel abstract. Het helpt om de opgave concreet te maken. De gemeente Apeldoorn deed dat. Wil de warmtetransitie daar slagen dan moeten elke dag van de week 7 huizen van het gas af, anders gaat het niet lukken. Dat betekent dus nu actie ondernemen, iedere dag dat er geen 7 huizen van het gas gaan, wordt de opgave groter. Die heldere cijfers dragen bij aan het gevoel van urgentie.’

Losse silo’s

Er is niet één oplossing voor de warmtetransitie. De transitie is gebaat bij de inzet van veel oplossingen, tegelijkertijd. Nieuwe warmtebronnen als warmtenetten en (hybride) warmtepompen zijn belangrijk, maar gaan hand in hand met isolatie. Wat de beste oplossing is voor welk type woning is de hamvraag. Goos: ‘Omdat die vraag niet altijd eenvoudig te beantwoorden is, zijn gemeenten veel tijd kwijt met het in kaart brengen van de warmtebehoefte van de woningvoorraad binnen hun gemeente. Informatie is versnipperd en bestaat vaak uit losse silo’s met geeltjes en Excellijstjes. Er is weinig totaaloverzicht en vaak nog minder beeld op wijk-, laat staan straatniveau. De warmtetransitie is relatief eenvoudig bij grote nieuwbouwprojecten in het buitengebied. Maar oude stadswoningen in binnensteden, zeker als ze beschermd stadsgezicht zijn, is een heel andere kwestie.’

Filteren

Hier komt het warmtetransitievolgsysteem van Salesforce in beeld. Joris Jan Goos: ‘Onze CRM-oplossing die we samen met onze partner Outbirds ontwikkelden, brengt alle informatiebronnen samen. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan erin, met gegevens over het pand zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie. Ook het energielabel en data van inwoners zelf hebben een plek, denk aan de aanwezigheid van zonnepanelen. Met filters is op straatniveau in kaart te brengen wat de status van de panden is. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld filteren welke huizen in aanmerking komen voor een subsidie voor HR++ of HR+++-glas. Met dit overzicht kunnen gemeenten dus proactief handelen en de juiste boodschap op het netvlies van de juiste inwoner krijgen. Zo stijgt de kans dat die in actie komt. In Nederland zijn ongeveer 6 op de 10 woningen koopwoningen. Huiseigenaren zijn dus onmisbaar voor de warmtetransitie.’

360-graden beeld

Veel databronnen zijn openbaar. Meer informatie dan je zou verwachten is beschikbaar geeft Joris Jan Goos aan. ‘Maar uiteraard geldt: hoe meer data, en vooral hoe specifieker die data, hoe beter het systeem werkt. Zo zijn er gemeenten die wijkteams inzetten om van deur tot deur informatie op te halen bij inwoners. Ervaring uit die gemeenten leert dat mensen bereid zijn die informatie te delen als ze vervolgens een op maat gemaakt voorstel ontvangen.

Veel inwoners willen graag stappen zetten op weg naar verduurzaming maar weten niet altijd welke en niet in welke volgorde. Ons systeem helpt met een 360-graden beeld van het antwoord.
Joris Jan Goos - Salesforce Nederland

Proactief adviseren en ontzorgen

Proactief adviseren en ontzorgen zijn twee belangrijke kenmerken voor geslaagde warmtetransitie, zo blijkt uit de succesfactoren van gemeenten die op schema zitten. ‘Gemeenten zijn natuurlijk vrij in hoeverre ze inwoners aan de hand willen nemen. De meeste gemeenten kiezen voor een koppeling met hun energieloket, waar ze advies kunnen krijgen. Maar een directere weg is ook mogelijk. Zo kun je binnen het systeem een lijst van aannemers opnemen waaruit inwoners kunnen kiezen. In de offerte worden relevante subsidies vervolgens automatisch verwerkt. Het is ook mogelijk om een persoonlijk domein toe te voegen waarmee bewoners de verduurzaming van hun woning zelf kunnen monitoren. Het systeem is schaalbaar en groeit mee met inwoners. En dat is nodig. Op weg naar 2050 kan én moet er nog veel gebeuren in de warmtetransitie. Elke dag weer.’

Meer informatie?

Meer weten over het warmtetransitievolgsysteem van Salesforce? Neem dan contact met Joris Jan Goos.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren