Overheid in transitie
Nieuws

Samenwerken aan slimme en schone mobiliteit in Arnhem-Nijmegen

De regio wil gebiedsgericht aan de slag om werknemers, logistieke bedrijven en individuele bewoners te stimuleren en te helpen om minder en duurzamer te reizen. | Beeld: Shutterstock

Om Gelderland bereikbaar te houden is het belangrijk om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Dat vraagt om samenwerking, het gebruik van nieuwe technologie en het beïnvloeden van gedrag. Bijvoorbeeld door mobiliteitsmakelaars die werkgevers adviseren om het woon-werkverkeer van medewerkers te verduurzamen. En samen te werken bij het gebruik van digitale verkeersgegevens, zodat reizigers betere reisadviezen en routeinformatie krijgen.

Als eerste stap hebben Gedeputeerde Staten (GS) het uitvoeringsplan 2023 van regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld.

Slim

Reisplanners, actuele reisinformatie en parkeerapps werken op basis van beschikbare digitale informatie. En helpen reizigers op basis van actuele informatie bewuster te kiezen om niet te reizen, op een ander tijdstip, via een andere route of ander vervoermiddel of een combinatie.  Dat vraagt om digitale informatie over de beschikbaarheid, prijs, reistijd en voor- en nadelen van de alternatieven en mogelijkheden om de alternatieven te boeken en te betalen.  Ook werkt de regio aan het vergroten van alternatieven, zoals de inzet van deelmobiliteit. Daarnaast investeert Arnhem-Nijmegen in het blijvend aanleveren van digitale mobiliteitsdata door gemeenten.

Schoon

De regio wil gebiedsgericht aan de slag om werknemers, logistieke bedrijven en individuele bewoners te stimuleren en te helpen om minder en duurzamer te reizen. Naast mobiliteitsmakelaars en logistieke makelaars richt de regio zich aanvullend ook op individuele reizigers en recreatief verkeer. De regio start hiermee in 2023 met de noord-oostcorridor (de huidige A12-corridor inclusief wegen en fietspaden van provincie en gemeenten), Arnhem, en Nijmegen (inclusief campus Heijendaal maar ook bijvoorbeeld bedrijventerreinen zoals NTC). Voor het Middengebied (tussen Arnhem en Nijmegen met de A325 en de drukke spoorlijn en ook de HOV en aanwezige en gewenste hoogwaardige fietsroutes) en zuid-westcorridor (het gebied met A50, N326, A73 en de in dit gebied liggende bedrijventerreinen) onderzoekt de regio in 2023 hoe ze deze rol kunnen invullen.

Subsidie

De regio kan op basis van de goedgekeurde plannen vervolgens subsidie aanvragen. De bijdrage van de provincie wordt gebruikt voor het uitvoeringsplan 2023 van het programmaplan Slim & Schoon Onderweg 2023-2026.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren